Pro lepší zážitek prosím změňte svůj prohlížeč na CHROME, FIREFOX, OPERA nebo Internet Explorer.

Soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Ode dne 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).
Vedle Nařízení je nadále platná i novelizovaná česká legislativa týkající se specifických otázek ochrany osobních údajů neupravených Nařízením.

Zásady ochrany osobních údajů

Obsah:

1. Správce osobních údajů a kontaktní údaje
2. Zpracovaní osobních údajů osob využívajících webové služby

 • Právní základ zpracování
 • Zpracovávané osobní údaje a účel zpracování
 • Doba zpracování osobních údajů
 • Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 • Právo na námitku a jakým způsobem můžete svá práva uplatnit
 • Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů
 • Vložený obsah z dalších webů
 • Služby třetích stran na webových stránkách
 • Jste povinni nám údaje poskytnout?
 • Souhlas
 • Aktualizace údajů

3. Rizika doporučené postupy

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Osobní údaje fyzických osob zpracovává společnost Akromobil s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 242905, IČ 04140168, adresa sídla Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 (dále jen „správce“)

Kontaktní údaje:
e-mail: info@akromobil.cz

Naše webová adresa je: https://akromobil.cz

Akromobil s.r.o. nezpracovává osobní a další údaje uživatelů služeb jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Není-li v příslušných podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k těmto účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování příslušné služby, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti našich stránek (např. nástrojem Google Analytics)
 • zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě).

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech.

2. ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB VYUŽÍVAJÍCÍCH WEBOVÉ SLUŽBY

Právní základ zpracování, zpracovávané osobní údaje a účel zpracování

Registrací do služby provozované na našich internetových stránkách (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění Smlouvy, které jste začali cíleně užívat a do nichž jste se registrovali, oprávněné zájmy Akromobil s.r.o. (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sít) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích) a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679), plnění povinností podle regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.)).

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat identifikační a kontaktní údaje, které jsou při registraci označeny jako povinné včetně všech jejich aktualizací provedených z Vaší strany a údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení.

Pokud jste při Vaší registraci poskytli údaje, které nejsou povinné, případně byly tyto údaje z Vaší strany aktualizovány, budeme tyto údaje používat pro zkvalitňování Služby, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby.

Komentáře
Pokud užíváte Službu pro vkládání komentářů nebo jiného obsahu na naše stránky, budeme zpracovávat Vámi vložený obsah. Účelem tohoto zpracování je poskytování Služby a jeho právním základem je výše uvedená smlouva. Když návštěvníci přidají komentář, jsou shromažďovány IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.
Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše stránky uživateli (např. komentáře pod články) jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé, pokud však naši společnost upozorníte na závadný obsah takových příspěvků, budeme Vaše upozornění řádně řešit.
Upozorňujeme, že data Vámi zadaná do našich služeb, která jsou uveřejněna (např. komentáře u článků) nejsou po skončení registrace automaticky mazána, o jejich smazání je třeba zvlášť požádat.

Média
Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Vzkazy mezi uživateli
Pokud naše služby umožňují zasílání vzkazů mezi uživateli, můžeme ukládat v systému i texty takových vzkazů a údaje odesílatele a to po přiměřenou dobu. V rámci některých služeb můžeme provádět i segmentování uživatelů do základních skupin za tím účelem, abychom Vám nabídli obsah, který Vás bude zajímat.

Newsletter
Pokud Služba umožňuje objednat si zasílání newsletteru (aktuality, upoutávky na zajímavý obsah Služby, výběr z obsahu apod.) budeme Vaši e-mailovou adresu používat pro jeho zasílání, pokud si jeho zasílání objednáte způsobem uvedeným ve Službě. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy.

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám nebo z níž jste k našim službám přistoupili, datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci apod.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené při registraci jako povinné, nebudeme Vám moci poskytnout příslušnou službu a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí.

Cookies

O běžných návštěvnících našich stránek zpracováváme údaje získané prostřednictvím síťových identifikátorů, zejména cookies.
Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde.

Doba zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracovávané pro plnění Smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
Vámi vložený obsah budeme zpracovávat jako součást Služby bez časového omezení.

Komentáře
Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Cookies
Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.
Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.
Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.
Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Právo na námitku  a jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat s výjimkou předávání potřebných údajů pro analýzu fungování Služby.
Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.
V rámci našich stránek také používáme síťové identifikátory, zejména tzv. cookies. Může se jednat o naše vlastní cookies, cookies osob, jež nám poskytují služby (jako služba Google Analytics a Toplist, které využíváme k měření návštěvnosti našich stránek.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.
Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Služby třetích stran na webových stránkách

Webové stránky Akromobil také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení v rámci sociálních sítí Facebook, Twitter, Google+. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování. Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook – https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter – https://twitter.com/privacy
Google+ – https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs

Akromobil nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn., pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.
Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na výše uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

3. RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 • pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění (např. Vašich komentářů pod články apod.). Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků či jiných zaměstnanců Vašeho podniku apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob
 • pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
 • osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte.
 • pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem Akromobilu. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
 • pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
 • pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve.
 • snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.
 • udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.
Nahoře