Neděle, 16. června, 2024

Chemické WC

0
Chemické WC

Vestavěný záchod v obytných automobilech připomíná běžnou toaletní mísu, která funguje na principu splachování. Ke svému provozu však potřebuje speciální chemické prostředky, které rozkládají odpad a neutralizují zápach. Horní část je tvořena mísou a splachovací nádrží, spodní část představuje odpadní nádrž, tzv. kazeta. Splachovací nádrž je napojena buď na vestavěný vodovodní systém, nebo se plní samostatně z vnější strany vozidla. Obě části jsou odděleny záklopkou, která zajišťuje, že zápach z odpadní nádrže zůstane uvnitř.

Chemické prostředky

Záchod v obytném vozidle potřebuje ke svému provozu speciální chemii, kterou lze podle účelu rozdělit na rozkladovou a údržbovou. Pro její snazší rozpoznání je barevně odlišena. Modrá chemie se stará o rozklad fekálií a toaletního papíru a také o redukci plynů. Rozkladová chemie, která má většinou podobu roztoku, gelu nebo rozložitelných sáčků se nalévá nebo vkládá do odpadní nádoby. Zelená chemie je ekologičtější varianta modré. Růžová, údržbová chemie se přidává do splachovací nádržky a slouží k dezinfekci mísy, usnadňuje splachování a umožňuje provonět toaletu. Pro spolehlivé fungování chemické toalety je ovšem klíčová její správná údržba. Kromě správného dávkování rozkladové chemie je důležité pravidelné vyprazdňování odpadní nádrže a čištění.

Wingamm Oasi 540.1

Toaletní papír pro chemické WC

U chemického WC je velmi důležité používání rozkladového toaletního papíru. Toaletní papír do chemické toalety se rozkládá již při kontaktu s vodou. Klasický toaletní papír má pevnější strukturu, a jelikož se tak rychle nerozkládá, snadno by ucpal indikátor plnosti odpadní nádrže a zanesl by její stěny, což by způsobilo nepříjemný zápach.

Vylévání chemické toalety

Odpad z chemické toalety, tzv. černá voda, se rozhodně nevylévá do volné přírody, i když k tomu svádí používání ekologické chemie. Existuje zde totiž riziko kontaminace vody a půdy. Při používání ekologických náplní lze chemické WC vylít do záchodu, ostatní se pak vylévá do speciálních výlevek. Likvidační místo se speciálními výlivkami se nachází ve většině kempů a často také na čerpacích stanicích.

Doporučené stránky: Průvodce pro obytné automobily V – Toaleta