Neděle, 7. července, 2024

Itálie

ItálieItálie, plným názvem Italská republika (Repubblica Italiana), je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Uvnitř Itálie leží dva samostatné městské státy: Vatikán a San Marino.  Wikipedie

Velvyslanectví ČR v Itálii
Via dei Gracchi 322, 00192 Roma
Tel.: +39 063 609 571
e-mail: rome@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: Consulate_Rome@mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/rome

Rome
scattered clouds
33 ° C
34.7 °
31.3 °
55 %
3.1kmh
40 %
Ne
34 °
Po
37 °
Út
36 °
St
35 °
Čt
33 °

Sousední státy:  Francie, Švýcarsko, Rakousko,  Slovinsko

Důležitá telefonní čísla

112, 118
112, 113
112, 115

Nejvyšší povolená rychlost

Řidič motorového vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností nepřevyšující 3.500 kg smí jet rychlostí nejvýše 90 km/h, na rychlostní silnici 110 km/h a dálnici nejvýše 130 km/h. Řidiči motorových vozidel s přípojným vozidlem smějí jezdit mimo obec a na rychlostních silnicích rychlostí nejvýše 70 km/h, na dálnici maximálně 80 km/h. Řidič smí v obci jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Řidič nesmí překročit nejvyšší dovolenou rychlost jízdy vozidel určenou dopravní značkou nebo dopravním zařízením.

 
vozidlo < 3,5t V případě deště nebo sněžení musí být maximální rychlost snížena na 90 km/h. V případě deště nebo sněžení musí být maximální rychlost snížena na 110 km/h.
vozidlo < 3,5t
vozidlo > 3,5t

V případě deště nebo sněžení musí být u vozidel do 3,5t snížena maximální rychlost na 90 km/h na rýchlostních silnicích a 110 km/h na dálnicích.

Je dobré vědět:

 • V prvních třech letech po vydání řidičského průkazu B platí pro nové řidiče snížení maximální rychlosti na 100 km/h na dálnicích a 90 km/h na rychlostních silnicích. 
 • Na zhruba 40 % stávajících kilometrů dálnic je měření rychlosti prováděno úsekovým, takzvaným „Tutor Systemem“.

Silniční poplatky

V Itálii jsou všechny dálnice placené formou mýta, kromě A2 ze Salerna do Reggio di Calabria. Na Sicílii podléhá mýtnému pouze A20 mezi Messinou a Palermem a A18 z Messiny do Catanie. Poplatky se platí také za některé přeshraniční transfery aut a tunely.
Existuje několik systémů výběru mýtného. Na většině dálnic se používá tzv. „uzavřený systém“.

Foto: autostrade.it

Systémy výběru mýtného

Uzavřený systém
Při uzavřeném systému je třeba na mýtné bráně při vstupu vyzvednout lístek a předat jej při sjezdu z dálnice, přičemž se zaplatí mýtné odpovídající nejkratší trase v přepočtu na kilometry, tj. výška mýta závisí na ujeté vzdálenosti.

Elektronický systém Free Flow
Na severu Milána na A36, A59 a A60 probíhá výběr mýta elektronicky pomocí Free Flow Systemu, kde poplatek nelze uhradit na mytných stanicích. SPZ je vhodné zaregistrovat předem online na stránce dálniční společnosti nebo přes jejich aplikaci „Pedemontana Lombarda“. Platba následně proběhne automaticky a vy můžete pokračovat v cestě bez zastavení na mytných stanicích. Následnou platbu poplatku lze provést do 15 dnů.
Více informací: https://apl.pedemontana.com

Otevřený systém
Otevřený systém je výběr mýta nezávisle na ujetých kilometrech a uplatňovaná sazba je pevná. Mýtné se vybírá paušálně a platí se na mýtnicích.
Do tohoto systému patří trasy:

 • A9 Como – Milán
 • A8 Varese – Milán
 • A5 Mont Blanc – Aosta
 • Tunel A32 Frejus – Turín
 • A12 Řím – Civitaveccia
 • A56 Neapol – Pozzuoli
 • A3 Neapol – Salerno

Výpočet mýta

Kritéria výpočtu mýta pro italskou dálniční síť jsou stanovena specifickými právními předpisy. Výsledná cena mýtného je obecně tvořena násobkem jednotkové sazby a počtem ujetých kilometrů.

Jednotková sazba
Jednotková sazba závisí na několika faktorech:

 • Typ použitého vozidla. Klasifikace provedena na základě fyzikálně měřitelných prvků definuje 5 tříd vozidel.
 • Typ dálničního úseku (rovinatý nebo hornatý). Jednotkový tarif, který zohledňuje náklady na výstavbu, správu a údržbu dálničních úseků.
 • Koncesionářská společnost. V případě, že je úsek dálnice rozdělen mezi různé správcovské společnosti, je třeba kalkulovat náklady na každý úsek samostatně.

Třídy vozidel
Dálniční poplatek se liší podle výšky a počtu náprav vozidla podle tříd.

Třída A
Výška vozidla měřená na přední nápravě je menší nebo rovna 1,3m.
Třída B
Výška vozidla měřená na přední nápravě je větší než 1,3m.
3 osy
Vozidlo nebo vozidlo s přívěsem má 3 nápravy
4 osy
Vozidlo nebo vozidlo s přívěsem má 4 nápravy


Pro výpočet mýta existuje ještě třída pro vozidla a soupravy s 5 a více nápravami.

Platba na mýtných stanicích

Vstupní stanice
Při průjezdu mýtnou bránou je třeba si vyzvednout lístek. Tyto průjezdy jsou označeny tabulkami umístěnými ve spodní části vjezdu. Brány určené pro zákazníky vybavené elektronickými mýtnými systémy jsou vybaveny charakteristickými tabulemi se žlutým pozadím umístěnými nad průjezdem.

Výstupní stanice
Značení umístěné nad průjezdem usnadňuje jasně a okamžitě rozlišit a identifikovat různé typy plateb spojených s každou výstupní bránou. Rozlišuje se 5 typů označení, které odpovídají různým možnostem platby.

Žluté pozadí jednoznačně naznačuje dynamický výběr prostřednictvím elektronických zařízení pro výběr mýtného. Na značce je písmeno „T“ pro elektronické mýtné a evropská vlajka, která dále naznačuje, že se jedná o bránu určenou pouze pro majitele mýtných boxů. Poplatek za mýtné se automaticky strhává z poskytnutého účtu.
Modrá barva jednoznačně označuje platbu výlučně kartami: Viacard, kreditní karty a debetní karty.
Viacard je předplacená karta, ze které se odpočítávají mýtné poplatky. K dispozici je pouze v Itálii.
Kreditní karty Visa, Mastercard a American Express bez zadání PIN kódu
Debetní karty Fast Pay, Maestro a Vpay bez zadání PIN kódu
Průjezd bránou je usnadněn a zrychlen tím, že není třeba zadávat PIN.
Oproti předchozí značce přidání symbolu „T“ a loga s evropskou vlajkou na žlutém podkladu naznačuje zákazníkovi vybavenému elektronickým mýtným systémem možnost využití i této brány, ale upozorňuje jej, že se nejedná o vyhrazenou bránu. Modré pozadí ve skutečnosti naznačuje, že se jedná o bránu určenou k platbě kartou Viacard, kreditními a debetními kartami.
Bílé pozadí tabule naznačuje, že se jedná o bránu určenou výlučně k platbě v hotovosti.
Značka představuje symbol hotovosti s přidáním symbolu ruky, který označuje přítomnost operátora. Často jsou akceptovány i nejběžnější kreditní a debetní karty.
I v tomto případě bílá barva označuje platbu v hotovosti. V bráně označené tímto typem se platí v samoobslužné automatické výplatní stanici (s možností výdeje drobných).
Kromě symbolu hotovosti se na značení nachází také logo karty na modrém podkladu, které naznačuje možnost platby kartou Viacard, kreditními a debetními kartami.

Často kladené dotazy

Co dělat, když platba nefunguje?
V případě, že mýtné není zaplaceno zcela nebo částečně, je vydáno potvrzení o nezaplacení, a to v pruzích s obsluhou i v automatických pruzích. Na každém potvrzení (Hlášení o nezaplaceném mýtném) je uvedeno číslo zprávy, údaje o vozidle (SPZ a třída), údaje o tranzitu (datum, čas, výstupní mýtnice a je-li k dispozici i vstupní mýtnice), částka, kterou je třeba zaplatit a způsoby platby. Platbu je možné dodatečně uskutečnit na více než 40 000 místech Mooney (bary, trafiky apod.), a to předložením potvrzení vyzvednutého přímo na mýtnici do 24 hodin po vydání. Poplatek za mýtné lze převést i dodatečně prostřednictvím aplikace Free To X, online platbou nebo bankovním převodem na účet dálniční společnosti bezplatně do 15 dnů.
Více informací: www.autostrade.it/en/rmpp

Co mám dělat, když ztratím dálniční lístek?
Při ztrátě lístku je třeba na výstupní stanici zaplatit sankční poplatek. Nebyla-li zjištěna vstupní mýtnice, mýtné se podle zákona vypočítá od nejvzdálenější mýtnice. Pokud je na Hlášení o nezaplacení uvedeno „Vstup NEOBDRŽEN nebo ZTRÁTA“, znamená to, že vstupní lístek nebyl předložen nebo tranzit proběhl nesprávně s ohledem na vstupenku, která je v držení, nebo vstup nebyl zjištěn. V tomto případě se mýtné vypočítává od nejvzdálenější mýtnice.

Co mám dělat, když jsem si na mýtnici zvolil nesprávný jízdní pruh?
Couvání nebo otáčení se je na mýtné stanici přísně zakázáno! V takovém případě je třeba na bráně stisknout tlačítko „Auto-Help“ nebo „Assistenza“. Obdržíte potvrzení o dlužné částce, kterou je třeba zaplatit.

Doporučené stránky
Pokud mýtné nebylo uhrazeno v plné výši, informace o doplatku naleznete na webové stránce dotčené italské dálniční společnosti:

Místa se speciální platbou mýtného

Tunel Mont Blanc

Tunel Mont Blanc se nachází pod horou Mont Blanc mezi Chamonix (Francie) a Courmayeur (Itálie). Tunel Mont Blanc má délku 11 611 m, z toho 7 644 m se nachází ve Francii a 3 967 m v Itálii.

Traforo del Monte Bianco
  Jedna jízda Zpáteční lístek 1)
Třída 5
Motocykl, motocykl s postranním vozíkem (sajdkára), motocykl s přívěsem
34,60 € 43,50 €
Třída 1
Vozidlo se dvěma nebo více nápravami, jejichž výška měřitelná na přední nápravě je menší než 1,30 metru a jehož celková výška je menší nebo rovna 2 metrům.
52,30 € 65,30 €
Třída 2
Vozidlo se dvěma a/nebo více nápravami nebo souprava, jejíž celková výška je větší než 2 metry a menší nebo rovna 3 metrem.
69,30 € 87,10 €


Poznámka: Ceny jsou platné při vstupu na italské straně.
1) Platnost zpátečních jízdenek pro lehká vozidla 1., 2. a 5. třídy uplyne ve 24:00 sedmého dne po dni vydání.

Mýtné tarify za tranzit tunelem Mont Blanc jsou regulovány mezinárodní dohodou mezi Itálií a Francií a jsou stanoveny a přehodnoceny 1. ledna každého roku.
U stejné třídy a tranzitního dokladu se tarify uplatňované na italské a francouzské straně navzájem liší v důsledku rozdílné sazby daně platné na příslušných vnitrostátních územích: 22 % DPH na italské straně a TVA 20 % na francouzské straně.

Další informace: www.tunnelmb.net

Tunel Frejus


Tunel Frejus spojuje Itálii s Francií mezi obcemi Bardonecchia v Piemontu a Modanu v departementu Savoy. Dálniční tunel, který lemuje železniční tunel, vede v délce 12,895 km (toho 6 360 m v Itálii a 6 535 m ve Francii) pod horou Frejus v Kottských Alpách a představuje jednu z hlavních pozemních komunikačních tras mezi dvěma transalpskými zeměmi.

Traforo del Frejus
  Jedna jízda Zpáteční lístek 1)
Třída 5
Motocykl, motocykl s postranním vozíkem (sajdkára), motocykl s přívěsem
34,60 € 43,50 €
Třída 1
Vozidlo se dvěma nebo více nápravami, jejichž výška měřitelná na přední nápravě je menší než 1,30 metru a jehož celková výška je menší nebo rovna 2 metrům.
52,30 € 65,30 €
Třída 2
Vozidlo se dvěma a/nebo více nápravami nebo souprava, jejíž celková výška je větší než 2 metry a menší nebo rovna 3 metrem.
69,30 € 87,10 €


Poznámka: Ceny jsou platné při vstupu na italské straně.
1) Platnost zpátečních jízdenek pro lehká vozidla 1., 2. a 5. třídy uplyne ve 24:00 sedmého dne po dni vydání.

Dálniční tunel Frejus, známý jako T4, spravuje pro italský úsek společnost SITAF, která má koncesi i na dálnici A32 Turín-Bardonecchia. Tunel má 9 metrů širokou vozovku rozdělenou na dva jízdní pruhy, 5 odstavných ploch pro nouzové zastavení. Maximální rychlost uvnitř tunelu je 70 km/h, minimální je 50 km/h.

Další informace: www.sitaf.it/t4-traforo-del-frejus/

Veľký tunel sv. Bernharda


Veľký tunel sv Bernard spája údolie Aosta v Taliansku s kantónom Valais vo Švajčiarsku. Veľký tunel sv Bernard má dĺžku 5 798 m, z toho v Taliansku 1 602 m a vo Švajčiarsku 4 196 m. Název tunelu pochází přímo od průsmyku Grand St Bernard Pass.

Traforo del Gran San Bernardo
  Jedna jízda Zpáteční lístek 1)
Třída A1
Motocykl, motocykl s postranním vozíkem (sajdkára), motocykl s přívěsem
18,50 € 24,50 €
Třída A2
Vozidlo se dvěma nebo více nápravami, jejichž výška měřitelná na přední nápravě je menší než 1,30 metru a jehož celková výška je menší nebo rovna 2 metrům.
31,00 € 50,00 €
Třída B1
Vozidlo se dvěma a/nebo více nápravami nebo souprava, jejíž celková výška je větší než 2 metry a menší nebo rovna 3 metrem.
48,50 € 77,50 €


1) Platnost zpátečních jízdenek je 30 dni.

Na většině své délky vede tunel v přímé linii, ale zahrnuje mírný sklon. Severní konec se nachází 1 918 m nad mořem, zatímco jižní konec je ve výšce 1 875 m nm. Na obou koncích je přístupová cesta k tunelu zakryta galerií / lavinovým krytem, aby se minimalizovalo riziko dočasného zablokování přístupu do tunelu během nepříznivého počasí. Jakékoli hraniční formality se vyřizují na severním konci tunelu.

Další informace: www.letunnel.com

Tunel Munt-la-Shera (Tunel Livigno)

Tunel Munt la Schera je jednopruhový silniční tunel nacházející se ve švýcarském kantonu Graubünden. Přes Munt la Schera spojuje údolí Engadin s jezerem Lago di Livigno. Tunel Munt la Schera má délku 3,385m.

Tunel Munt-la-Shera
  Jedna jízda online nákup / platba na místě Zpáteční lístek online nákup / platba na místě
Motocykl 11,00 / 13,00 CHF 17,00 / 20,00 CHF
Osobné autá do 9 miest a 3,5 t 15,00 / 17,00 CHF 25,00 / 28,00 CHF
Zimní sazba: prosinec – duben, neděle – pátek Osobné autá do 9 miest a 3,5 t 20,00 / 25,00 CHF 35,00 / 42,00 CHF
Zimní sazba: prosinec – duben, sobota Osobné autá do 9 miest a 3,5 t 29,00 / 35,00 CHF 42,00 / 50,00 CHF
Obytný vůz / karavan 23,00 / 25,00 CHF 41,00 / 44,00 CHF

Poznámka: Platba na místě je možná v hotovosti nebo kartou. Hotovostní platba v EUR pouze se změnou v CHF. Sezónní ceny mají pouze osobní automobily. Tunel je přístupný jen v jednom jízdním pruhu. Maximální výška vozidla je 3,60 m a maximální šířka je 2,55 m. Proto je v tunelu provoz regulován světelnou signalizací. Další informace: www.ekwstrom.ch

Vysokohorská silnice Timmelsjoch

Kliknutím se zobrazí webová kamera (živě). Foto: timmelsjoch.com

Timmelsjoch leží na hraničním hřebeni mezi severní a jižní stranou Alp. Timmelsjoch je nejhlubší nevyzářený zářez na hlavním alpském hřebeni mezi průsmyky Reschen a Brenner. Cesta přes Timmelsjoch skutečně vede z údolí Passeier v Jižním Tyrolsku až k Ötztal. Otevírací doba: Otevřeno od začátku června do konce října, denně od 7:00 do 20:00 hod.

Timmelsjoch Hochalpenstraße
  Osobní / obytný vůz Motocykl Obytní vůz > 3,5 t
Jedna jízda 17,00 € 15,00 € 28,00 €
Zpáteční lístek 1) 24,00 € 21,00 €  
Sezónní lístek 80,00 € 80,00 €  

1) Zpáteční cesta platí po celou sezónu a nemusí být ve stejný den. 2) Platí pro každou cestu do 30 dnů po vysokohorské silnici Grossglockner a silnici Felbertauern. Na vysokohorské silnici Timmelsjoch přes rakouskou stranu až na vrchol průsmyku neexistují žádná omezení, maximální výška vozidla je 4 metry!. Na italské straně platí kvůli strmým a úzkým podmínkám silnic a mostní konstrukci následující omezení:

 • Obytné automobily a nákladní automobily o celkové hmotnosti 8 t, šířce 2,55 m a výšce max. 4 m jsou zakázány.
 • Přívěsy o délce delší než 4,5 m jsou zakázány. Celková délka soupravy (tažné vozidlo + karavan) nesmí překročit 10 m.

Další informace: www.timmelsjoch.com

Zóna s omezeným provozem – Zona a traffico limitato

Zona traffico limitato
V mnoha italských městech existuje takzvaná Zona a traffico limitato (ZTL). Do této zóny s omezeným provozem mají povolený vjezd pouze vozidla se speciálním povolením. Většinu času je ZTL omezen na oblast vnitřního města nebo historického centra města. Tyto oblasti pomáhají ochránit historická centra měst od nadměrné dopravy, která činí město v mnoha směrech méně atraktivním. Zóny mohou fungovat na bázi omezení z hlediska emisní třídy, data homologace nebo času. Vhodné je si předem ověřit v místní turistické informační kanceláři, na webové stránce města nebo v hotelu existenci místní ZTL. Pokud se hotel, ve kterém jste ubytovani nachází v zóně s omezeným provozem, můžete předem kontaktovat. Ten o tom bude informovat místní úřady poskytnutím vaší SPZ.
V některých případech jsou zóny s dopravním omezením vymezeny zvláštními branami pro rozpoznání povolených dopravních prostředků. Tyto brány se mohou skládat ze závor, které lze otevřít pouze speciálními průkazy či elektronickým povolením, případně prostřednictvím kamer pro čtení poznávacích značek.

Dopravní předpisy

Svícení 0 – 24 h Používání potkávacích světel je povinné mimo zastavěné oblasti a v podmínkách špatné viditelnosti (ve sněhu a dešti). Při jízdě přes tunely je používání potkávacích světel povinné. Je-li vozidlo vybaveno denními světly (DRL), potkávací světla jsou volitelná.
Zadní mlhová světla lze použít pouze při viditelnosti menší než 50 metrů nebo v případě silného deště nebo sněžení.
Světla jsou povinná pro mopedy a motocykly, a to i ve městké oblasti.
Používání elektronických zařízení (mobilních telefonů, chytrých telefonů, tabletů, notebooků a podobně) během jízdy je zakázáno, musí-li být alespoň jedna ruka složena z volantu.
Zimní pneumatiky: Jsou povinné na mnoha silnicích, neexistují však žádné národní předpisy. Značky odkazují na specifické předpisy.
Předpisy v Jižním Tyrolsku: Na zimních silnicích mohou vozidla jezdit jen se zimními pneumatikami. Od 15. listopadu do 15. dubna jsou zimní pneumatiky povinné ve městě Bolzano a na Brennerské dálnici A22 do Affi bez ohledu na počasí.
Předpisy v údolí Aosta: Zimní pneumatiky jsou povinné od 15. října do 15. dubna (alternativně lze použít sněhové řetězy i na letní pneumatiky).
Řetězy: V případě potřeby lze na určité trasy předepsat sněhové řetězy pomocí samostatných značek. Maximální rychlost je 50 km/h.
Pneumatiky s hroty: Použití je povoleno od 15. listopadu do 15. března pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5t. Platí snížené rychlostní limity: 90 km/h mimo město, 120 km/h na dálnici. Pokud se používají pneumatiky s hroty, musí být namontovány na všechna kola včetně přívěsu.
Alkohol: Maximální povolená hladina alkoholu v krvi je 0,5 ‰. Pro řidiče, kteří mají řidičský průkaz méně než 3 roky platí limit 0,00 ‰
Návykové látky: Řídit motorové i nemotorové vozidlo pod vlivem návykových látek je zakázáno.
Bezpečnostní pásy: Cestující ve vozidle mají povinnost použít bezpečnostní pásy na všech sedadlech. 
Dětská sedačka: Děti do 9 kg musí být přepravovány v dětské sedačce zády ve směru jízdy. Pokud se dítě přepravuje na předním sedadle spolujezdce, airbag musí být deaktivován. Pro děti od 9 do 36 kg a menší než 1,50 m se vyžaduje dětská sedačka, která je přiměřená hmotnosti a výšce dítěte. 
V Itálii musí být dětské sedačky vybaveny alarmem, který zabrání ponechání dětí mladších 4 let ve vozidle. Povinnost se však týká pouze vozidel registrovaných v Itálii. U aut z půjčovny za vhodné vybavení odpovídá půjčovna.

Řízení obytného auta a tahání karavanu

Obytné vozy a auta s karavanem nesmí přesáhnout 12 metrů na délku, 4 metry na výšku a 2,55 metru na šířku. Pokud je přívěs širší než tažné vozidlo, platí povinnost dodatečných bočních zrcátek a dodatečný výstražný trojúhelník
Cestující by měli karavan používat pouze tehdy, když stojí.

Parkování

Mnohá italská města mají časová omezení parkování v centru. Tato omezení závisí na dni v týdnu, denní době a na tom, zda je sudé nebo liché datum. Přísný trest se ukládá i za neúmyslné porušení pravidel.Parkovací zóny:

 • černo-žluté značení: absolutní zákaz parkování
 • žluté značení: vyhrazená parkovací místa (např. autobusy, rezidenti, taxíky)
 • modré značení : placená parkoviště
 • bílé značeníy: bezplatné parkování
 • růžové označení: parkovací místa výhradně pro těhotné ženy a rodiče s dětmi do dvou let
 • parkovací místa s nabíjecími stanicemi lze použít pouze k nabíjení elektromobilů; po dokončení procesu nabíjení je povoleno parkovat maximálně jednu hodinu
Vystražné tabule, nosiče kol

Náklad vyčnívající dozadu musí být označen reflexní výstražnou tabulí 50 x 50 cm červenobíle šrafované (5 červených pruhů a 4 bílé pruhy). Ostatní tabule uznané pro EU a Španělsko nejsou platné. Toto pravidlo platí i pro auta a obytné automobily přepravující kola na zadním nosiči. V Itálii je výstražná tabule povinná i tehdy, když na nosiči jízdních kol není žádný náklad. Přečnívající náklad nebo jiné zařízení je povoleno pouze vzadu a nesmí přesáhnout 30 % délky vozidla.
Pokud náklad zabírá celou šířku vozidla, musí se značení připevnit na oba boční konce.

foto: adac-shop.de

Výstražná tabule musí být z fóliovaného hliníku, značky vyrobené z plastu nejsou v Itálii povoleny. Výstražná tabule musí být typově odzkoušena, což potvrzuje její značení.

Pravidla pro cyklisty

Mimo zastavěného území musí mít cyklisté v noci na sobě viditelnou vestu. Všeobecná povinnost nosit vysokoviditelné vesty platí i pro jízdu přes tunel. Všechna kola (včetně horských a závodních) musí být vybavena pracovním světlem (bílé nebo žluté světlo vpředu, červené světlo vzadu). Osvětlení musí být zapnuto v noci (půl hodiny po západu slunce až půl hodiny před západem slunce), při špatné viditelnosti (mlha, déšť, sněžení) a v tunelech. Kromě toho musí být na pedálech připevněny žluté odrazky a vzadu červená odrazka.

E-koloběžky

Od listopadu 2021 platí pro e-koloběžky rychlostní limity. V pěších zónách je maximální rychlost 6 km/h, v ostatních případech je maximální rychlost 20 km/h. Na chodníku platí i zákaz jejich stání. Od 1. července 2022 musí být nově prodávané e-koloběžky vybaveny směrovkami, brzdami na obou kolech a omezovačem rychlosti. Pro starší e-koloběžky platí přechodné období do 1. ledna 2024.

Pokuty

Pokuty za dopravní přestupky jsou mezi 22:00 a 7:00 o třetinu vyšší. Při zaplacení pokuty do 5 dnů je poskytnuta sleva 30 %.

Záchranářská ulička

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.

Záchranářská ulička
Tvoření záchranářské uličky: Pravidlo s jednoduchou pomocí. Palec znamená levý jízdní pruh, každý prst další pruh. Záchranářská ulička je vytvořena mezi palcem a ukazováčkem. (Zdroj: „obs/DEKRA SE“)

Povinná výbava

Bezpečnostní reflexní oděv: Nošení bezpečnostní vesty v případě poruchy nebo nehody mimo zastavěné oblasti je povinné pro všechny  vystupující z vozidla.
Výstražní trojúhelník je povinný, pro motocykly doporučen.
Lékárnička je doporučena. 
Rezervní kolo i s příslušenstvím je doporučeno.
Hasící přístroj je doporučený.
Náhradní žárovky: Doporučuje se vozit s sebou sadu náhradních žárovek. Výnimkou jsou vozidla vybavená xenonovými, LED nebo neonovými světlomety.

Je dobré vědět

Reflexní vesta a trojúhelník mají být uloženy v autě, ne v kufru. Pokud potřebujete zastavit, musíte mít možnost tyto předměty okamžitě použít. Vystoupit z auta je nutné již ve vestě.

Domáci mazličci

Cestovní pas EU

Při příjezdu je pro domácí mazlíčky potřebný pas EU s identifikací zvířete (mikročipem nebo tetováním). V pasu zvířete musí být uvedeno platné očkování proti vzteklině. 

Kempovaní a karavanové stání

Kempování na divoko

Kempování je ve volné přírodě v Itálii oficiálně zakázáno. Úřady, aby prosazovaly tento zákaz, pravidelně hlídkují v turistických oblastech a na pobřeží.

Existuje však několik výjimek. Mimo turistické oblasti a ve vnitrozemí je divoké kempování obyvateli a úřady většinou tolerováno. Pokud se vyhnete pobřeží a velkým městům, můžete přespat i v obytném autě daleko od kempu. Je také povoleno zůstat ve vozidle přes noc, abyste obnovili své řidičské schopnosti.
Existuje zde i možnost zeptat se nejbližšího zemědělce nebo vlastníka půdy, zda je možné na jejich pozemku přenocovat, což je často bez problémů povoleno.

Doporučené stránky*

Poznámka:
Informace na stránce mají výhradně dokumentační charakter, Akromobil s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost nebo jejich přesnost.
*  Kliknutím na odkaz budete přesměrováni na externí stránky, za jejíchž obsah odpovídá příslušný provozovatel webu.

Související články

Podle Winnebago Industries stále více lidí vyhledává outdoorové aktivity

Podle nedávného průzkumu společnosti Winnebago Industries, předního výrobce produktů pro rekreaci, stále více lidí hledá v přírodě outdoorové aktivity a místo, kde najdou zdraví a štěstí, než kdykoli předtím.

Digitální platforma Rent And Travel očekává silnou letní sezónu 2024 a expanduje do Itálie

Rent And Travel je jeden z nejlepších portálů k pronájmu obytných vozidel v Německu s cílem přilákat ke značkám skupiny Knaus Tabbert nové zákazníky a dlouhodobě je nadchnout pro karavaning.

LMC vytváří stellplatz pro obytné automobily ve vlastním výrobním areálu v Sassenbergu

Výrobce vozidel pro volný čas LMC rozšiřuje nabídku služeb a bude poskytovat parkovací místa k přenocování pro obytná vozidla a karavany na továrním stellplatzu v Sassenbergu.

Inzerce

Možnost publikovat zdarma inzeráty tykající se karavaningu a kempingu. Profesionální prodejci se mohou pochlubit svou nabídkou a oslovit tak množství čtenářů.

Magazín

Akromobil.cz se představuje jako mediální platforma za účelem přinášení nejnovějších a nejdůležitějších zpráv ze světa obytných automobilů, karavanů a cestování.

Kemping

Stellplatz, karavanové stání a parkování, kempování. Místa s podrobným popisem s možností vyhledávání a filtrace. Ověřené tipy na výlety od čtenářů.