Pátek, 14. června, 2024

Hmotnost vozidla: Největší technicky přípustná / povolená hmotnost

0

Maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla se rozumí maximální hmotnost stanovená pro vozidlo na základě jeho konstrukčních vlastností a konstrukční výkonnosti. Nejvyšší povolená hmotnost je součet provozní hmotnosti a povoleného užitečného zatížení. Ve většině případů je přípustná a povolená hmotnost stejná. Fyzicky správně je to tedy hmotnost vlastního vozidla s provozními náplněmi, naloženou výbavou, zavazadly i s cestujícími. Táto celková hmotnost představuje hodnotu, od které se závisí  legislativní soulad použití osvědčení k řízení motorových vozidel. Výrobci se snaží přizpůsobovat a vybavovat své vozidla tak, aby byly přístupné veřejnosti s nejrozšířenější skupinou řidičského průkazu skupiny B, tj. do celkové hmotnosti 3500 kg.

Související obsah: Hmotnost a zatížení obytného automobilu