Dálniční známky a mýtné v evropských státech

Česko

V Česku začínají od. 1.1.2021 platit elektronické dálniční známky, kterých cena zůstává stejná jako v předešlém roce. I nadále bude možné vybrat si ze tří typů známek podle délky platnosti.  
Hlavním prodejním místem je od 1.12.2020 státní e-shop edalnice.cz. On-line je možné známku pořídí i prostřednictvím mobilní aplikace nebo přes vybrané e-shopy. Dalším způsobem jak získat dálniční známku je její zakoupení na vybraných pobočkách České pošty, čerpacích stanicích sítě EuroOil a v samoobslužných kioscích, umístěných hlavně na hraničních přechodech a na začátku dálnice.

2021 do 3,5t nad 3,5t
10 denní 310 CZK mýtné
Měsíční 440 CZK mýtné
Roční 1500 CZK mýtné

Roční elektronické dálniční známky jsou platné 365 dní od začátku jejích platnosti.

Mýtné pro vozidla nad 3,5t
Poplatek za průjezd dálnic a silnic I. třídy je pro vozidla nad 3,5 tuny vybírán pomocí elektronického mýtného. Výše poplatku za hluk z provozu se nově počítá podle počtu náprav a hmotnosti vozidla. Výše poplatku za znečištění ovzduší se počítá podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. Mapa placených úseků se od mapy pro vozy do 3,5t liší. Všechny přináší oficiální web mytocz.cz

Doporučené stránky

Prodej dálničních známek, informace, otázky a odpovědi: edalnice.cz

Kompletní přehled placených úseků: sfdi.cz
Informace o mýtném systému: mytocz.cz


Bělorusko

V Bělorusku jsou dálniční poplatky vybírány za část dálnic a některé rychlostní silnice. Za vozidla do 3,5 t je možné platit dvěma způsoby, elektronickou známkou nebo kilometrovou sazbou prostřednictvím palubní jednotky. 

2021 do 3,5 t nad 3,5 t
15 denní 14 € *
30 denní 22 € *
Roční 75 € *

Pro vozidla do 3,5 t jedoucí ze zahraničí bude ve většině případů výhodnější platba e-vinětou, při druhém způsobu platby je sazba 0,040 €/km, je třeba složit depozit za jednotku 25 € a dobít prepaid účet minimální částkou € 25.

Poplatky pro vozidla nad 3,5t *
Mýtné za vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t se platí prostřednictvím palubní jednotky a systému BelToll, které lze provozovat v prepaid i postpaid režimu. Kilometrová sazba mýtného se odvozuje od počtu náprav vozidla. Přehled cenových kategorií je včetně mapy zpoplatnění uveden na map of toll roads. Depozit za palubní jednotku pro vozidla nad 3,5 t je € 50.

Doporučené stránky
Oficiální stránka a základní informace: beltoll.by
Online prodej e-vinět: ev.beltoll.by
Mapa zpoplatněných dálnic: beltoll.by


Bulharsko

V Bulharsku je pro vozidla do 3,5t průjezd vybraných komunikací zpoplatněn prostřednictvím elektronické dálniční známky. Mezi zpoplatněné úseky patří nejen dálniční tahy, ale i velké množství silnic nižších tříd, takže se bez dálniční známky pravděpodobně neobejdete. Kromě internetu či mobilní aplikace lze e-známky zakoupit také na obvyklých prodejních místech jako benzínové pumpy, směnárny či samoobslužné terminály.

2021 do 3,5t přívěs za vozidlem do 3,5t s hmotností soupravy nad 3,5t nad 3,5 t
Víkend 10 BGN / 5 € 10 BGN / 5 €  
Týdenní 15 BGN / 8 € 15 BGN / 8 € *
Měsíční 30 BGN / 15 € 30 BGN / 15 € *
3 měsíční 54 BGN / 28 € 54 BGN / 28 €  
Roční 97 BGN / 50 € 97 BGN / 50 €  

Víkendová známka e-Vignette platí od pátku 12:00 do neděle 23:59 hod.

Poplatky pro vozidla nad 3,5t
*Ceny pro vozidla nad 3,5t jsou rozděleny dle emisní normy: web.bgtoll.bg.

Další poplatky
Kromě dálnic a silnic je zpoplatněn, hlavně na hraničních přechodech s Rumunskem, průjezd některých tunelů a mostů a přeprava trajekty.

Doporučené stránky
Oficiální stránka a základní informace: www.api.bg, web.bgtoll.bg
Mapa a dopravní informace a omezení: mapa zpoplatněných silnic, mapy api.bg


Litva

V Litvě jsou dálniční známky povinné pro vozidla určené pro přepravu nákladů patřící do kategorií N1 až N3, a pro vozidla určené pro přepravu více než 8 osob patřící do kategorií M2 a M3. Mít pro vozidlo z těchto kategorií platnou e-vinětu je povinné pro jízdu na všech dálnicích v zemi.

2021 vozidla kategorie N1 vozidla kategorie M2
Denní 6 € 6 €
Týdenní 14 € 14 €
Měsíční 28 € 28 €
Roční 304 € 304 €

Nákup elektronické známky online na pirkti.keliumokestis.lt.

Doporučené stránky
Informace a prodej e-vinět: pirkti.keliumokestis.lt


Lotyšsko

V Lotyšsku je dálniční známka povinná pro vozidla s celkovou hmotností od 3001 kg a je vyžadována pro jízdu na dálnicích a některých rychlostních silnicích. Poplatky se platí prostřednictvím elektronické viněty, kterou je možné koupit přes internet, na pokladnách RTSD a na benzínových pumpách. Na prodejních místech je k ceně viněty účtovány poplatek, který se může u každého prodejce lišit.

2021 3.001 kg – 3.500 kg nad 3,5 t
Denní 6 € *
Týdenní 14 € *
Měsíční 28 € *
Roční 300 € *

Nákup elektronické známky online na lvvignette.eu.

Poplatky pro vozidla nad 3,5t
*Ceny pro vozidla nad 3,5t jsou rozděleny dle emisní normy: lvvignette.eu.

Doporučené stránky
Oficiální stránka a základní informace: lvvignette.eu
Mapa zpoplatněných silnic a distribučních míst: maps.google.com.


Maďarsko

V Maďarsku je už několik let elektronická dálniční známka (e-matrica). Koupit se dá na internetu, přes SMS, na hraničních přechodech a na čerpacích stanicích. Doklad o jejím zaplacení je potřebné pro případ kontroly uschovat. Dokladem je lístek z registrační pokladny, potvrzující SMS nebo certifikát, který vám přijde po zaplacení na e-mailovou adresu.

2021 Osobní automobily do 3,5t a 7 míst (i s přívěsem) Nákladní vozy do 3,5t nebo vozidla do 3,5t nad 7 míst nad 3,5t
Týdenní (10 denní) 3 500 HUF 7 000 HUF mýtné
Měsíční 4 780 HUF 9 560 HUF mýtné
Roční (celostátní) 42 980 HUF 42 980 HUF mýtné

Týdenní oprávnění: je platné od počáteční doby označené kupujícím a na dalších 9 dnů, celkem na 10 kalendářních dnů, v 10. den do 24. hodiny.

Měsíční oprávnění: platné od počátečního dne označeného kupujícím do 24. hodiny totožného dne (se stejným číslem) následujícího měsíce. Pokud v měsíci ukončení platnosti takový den neexistuje, tak do 24. hodiny posledního dne v měsíci.

Roční celostátní oprávnění: platné od prvního dne předmětného roku do 24. hodiny dne 31. ledna v roce následujícím po daném roce Roční e-známka v rámci nákupu v období platnosti poskytuje oprávnění k používání cest od času nákupu. Maďaři používají až dva typy ročních dálničních známek: klasickou celostátní a netradiční regionální, která platí jen po administrativní hranice územního celku (župy).

Mýtné pro vozidla nad 3,5t
Pro vozidla nad 3,5t je zpoplatnění průjezdu dálnic pomocí mýtného zařízení HU-GO. Lze využít buď platbu mýtného za předem naplánovanou cestu, či jednotku umístěnou na předním okně. Mýtné je účtováno dle projetých zpoplatněných úseků.

Doporučené stránky
On-line nákup e-nálepky: ematrica.nemzetiutdij.hu
Mapa zpoplatněných silnic (.pdf): toll-charge.hu
Oficiální stránka a základní informace: toll-charge.hu
Příručka pro použití e-nálepky v Maďarsku: Příručka
Informace o mýtném systému: hu-go.hu


Moldavsko

V Moldavsku se silniční poplatky platí prostřednictvím elektronické známky v několika délkách platnosti. Povinnost zaplatit prostřednictvím elektronické známky se vztahuje na celou silniční síť a platí pouze pro vozidla, které nejsou registrovány v Moldavsku. Známku je možné koupit přes internet nebo na prodejních místech

2021 do 3,5 t nad 3,5 t
7 denní 4 € 5 €
15 denní 8 € 20 €
30 denní 16 € 40 €
90 denní 45 € 100 €
180 denní 85 €
181 – 360 denní 180 €
Roční 400 €

Online prodej e-vinět a ceny pro vozidla nad 3,5 t a vozidla určené pro převoz 9 a více osob na evinieta.gov.md

Doporučené stránky
Oficiální stránka a základní informace: evinieta.gov.md
e-viněty v prodeji na pobočkách banky: MAIB bank


Německo

V Německu se letos ještě placení dálničních poplatků vyhnete, přejezd německých dálnic je pro všechny osobní automobily zdarma. Poplatkům v podobě elektronického mýtného podléhají pouze vozidla nad 7,5t.
Elektronické dálniční známky, jejichž cena se bude odvíjet od objemu motoru a množství produkovaných emisí je plánováno zavést od října 2020.

Mýtné pro vozidla nad 7,5t
Mýtné jsou povinni platit řidiči vozidel s hmotností od 7,5t výše. Platbu lze uskutečnit automaticky prostřednictvím jednotky OBU, internetem za průjezd předem naplánované trasy nebo přímo na místě dálničního úseku přes poplatkový terminál.

Další poplatky
Průjezd tunely Herrentunnel Warnowtunnel.

Doporučené stránky
Informace o mýtném systému: toll-collect.de


Rakousko

Rakušané zavedly elektronickou dálniční známku, ale současně ponechávají i klasickou, kterou je třeba mít nalepenou na čelním skle automobilu. Dálniční známka musí být nalepena v levém horním rohu nebo při středním zpětném zrcátku.
Ceny dálničních známek v Rakousku mění, protože kopírují index spotřebitelských cen. Cena nálepky i elektronická podoba dálniční známky je však jednotná.
Rakouské dálniční známky je možné zakoupit na hraničních přechodech, čerpacích stanicích nebo v provozech ÖAMTC, ÚAMK – Žlutý Anděl, pobočkách Cash Point a některých provozovnách ABA. Elektronickou lze získat na internetových stránkách shop.asfinag.at nebo prostřednictvím mobilní aplikace Asfinag-App. Pozor si však třeba dát na platnost elektronické známky, která na základě rakouských zákonů o ochraně spotřebitele začíná až po 18-ti dnech ode dne nákupu.

2021 do 3,5t nad 3,5t
10 denní 9,50 € mýtné
2 měsíční 27,80 € mýtné
Roční 92,50 € mýtné

Roční dálniční známka platí 14 měsíců, od 1. prosince do 31. ledna následujícího roku. Dálniční známky platí na většině dálnic a rychlostních komunikací.

Další poplatky
Za průjezd některými horskými průchody a tunely zaplatíte mýtné navíc.

A 9 Pyhrn motorway Gleinalm and Bosruck tunnel
A 10 Tauern motorway Katschberg tunnel
A 11 Karawanken motorway
A 13 Brenner motorway
S 16 Arlberg expressway

Tunel Osobní automobily do 3,5t Osobní automobily s přívěsem do 3,5t Obytný automobil do 3,5t
Arlberg S16 10,50 € 10,50 € 10,50 €
Felbertauern 11,00 € 11,00 € 11,00 €
Gleinalm 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Bosruck 6,00 € 6,00 € 6,00 €
Karawanken 7,60 € 7,60 € 7,60 €

Rozpis poplatků pro jednotlivé úseky je možné najít na oficiálním webu asfinag.at.

Mýtné pro vozidla nad 3,5t
Pro vozidla nad 3,5t je zpoplatnění průjezdu dálnic a rychlostních silníc pomocí mýtného zařízení Go-Box. Mýtné je účtováno dle ujetých kilometrů, počtu náprav a emisní třídy Euro.

Doporučené stránky
Elektronická dálniční známka: shop.asfinag.at
Mapa zpoplatněných silnic: asfinag.at
Informace o mýtném systému: go-maut.at


Rumunsko

V Rumunsku jsou pro všechny vozidla zpoplatněny státní silnice mimo obecních komunikací. Sazba za užívání je strukturována podle délky používání vnitrostátní silniční sítě (jeden den, 30 dní, 90 dní, 12 měsíců). Doba používání zahrnuje dobu trvání cesty i dobu parkování. Dálniční známky jsou prodávány v elektronické podobě na internetových stránkách smluvních prodejců a na obvyklých prodejních místech. 

2021 osobní vozidla do 3,5t nákladní vozidla do 3,5t nad 3,5 t
7 dní 3 € 6 € *
30 dní 7 € 16 € *
90 dní 13 € 36 € *
12 měsíců 28 € 96 € *

Poplatky pro vozidla nad 3,5t
*Pro vozidla nad 3,5t a autobusy jsou k dispozici i známky s platností 1 den. Ceny pro vozidla nad 3,5t jsou rozděleny dle kategorii C až H: www.e-rovinieta.ro

Další poplatky
Kromě dálnic a silnic je zpoplatněn, hlavně na hraničních přechodech s Bulharskem, průjezd některých tunelů a mostů a přeprava trajekty.

Doporučené stránky
Online prodej e-známek: roviniete.roe-rovinieta.ro
Informační stránky správy silnic: cnadnr.ro


Slovensko

Na Slovensku se cena elektronického mýtného nemění. Dálniční známku můžete koupit na obvyklých místech v okolí hraničních přechodů, čerpacích stanicích, pobočkách Slovenské pošty označených nálepkou se symbolem prodeje, online v podobě elektronické známky, ÚAMK – Žlutý Anděl, pobočkách Cash Point a některých provozovnách ABA.

2021 do 3,5t přívěs O1 a O2 nad 3,5t
10 denní 10 € 10 € mýtné
Měsíční 14 € 14 € mýtné
Roční 50 € 50 € mýtné

Roční dálniční známky jsou platné od 1.ledna do 31. ledna následujícího roku. Pokud máte za autem přívěs a celková hmotnost soupravy překročí 3,5 tuny, je potřeba mít samostatnou známku rovněž pro přívěs.

Mýtné pro vozidla nad 3,5t
Průjezd placených úseků (dálnic a silnic první třídy) je pro vozy nad 3,5t zpoplatněn pomocí mýtného systému a mýtným zařízením OBU. Výše poplatků za průjezd placených úseků je odvozována od ujeté vzdálenosti a EURO emisní třídy vozidla.

Doporučené stránky
Elektronická dálniční známka: eznamka.sk, aplikace eznamka: iOS i Android
Aktuální přehled placených úseků: ndsas.sk
Aktuální dopravní informace a omezení: stellacentrum.sk
Informace o mýtném systému: emyto.sk


Slovinsko

Ceny dálničních známek ve Slovinsku se neměnily. Změnila však jejich barva, když pro rok 2020 byla zvolena žlutá. Dálniční známku je třeba nalepit do levého horního rohu čelního skla automobilu. Známku lze zakoupit na obvyklých místech v okolí hraničních přechodů, benzínových pumpách a místech určených pro turisty a motoristy. V ČR lze nálepku zakoupit v některých provozovnách ÚAMK, ABA, CashPoint a MTX.

2021 Vozidlo do 3,5t a do 1,3m nad první nápravou (2A) Vozidlo do 3,5t a přes 1,3m nad první nápravou (včetně 1,3m) (2B) nad 3,5t
Týdenní 15 € 30 € mýtné
Měsíční 30 € 60 € mýtné
Roční 110 € 220 € mýtné

Obytné automobily patří bez ohledu na výšku vozidla nad přední osou do skupiny 2A. Seznam vozidel naleznete na oficiálním webu. Roční dálniční známky jsou platné od 1.12. předešlého roku do 31.1. roku následujícím po datu známky.

Další poplatky
Tunel Karavanke – Průjezd tunelem je zpoplatněn pro vozidla do 3,5t částkou 7,20 € a pro vozidla nad 3,5t sumou 10,5 € (2 nápravy), resp. 15,0 €  (3 nápravy).

Mýtné pro vozidla nad 3,5t
Dne 1. dubna 2018 zavedlo Slovinsko u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny elektronický výběr mýtného pomoci systému DarsGo. Mýto je nutné uhradit za každý zpoplatněný úsek, kterým vozidlo projede. Jeho výše závisí na délce příslušného úseku a charakteristice vozidla, jako je například počet náprav a emisní třída EURO.

Doporučené stránky
Oficiální stránka: dars.si
Prodejní místa: dars.si
Aktuální dopravní informace a omezení: promet.si
Informace o mýtném systému: darsgo.si


Švýcarsko

Ve Švýcarsku se daň za používání dálnic a státních silnic I. a II. třídy platí od roku 1985. Vybírá se ve formě dálniční známky, která je povinná pro vozidla s maximální povolenou hmotností do 3,5 tuny, včetně motocyklů, karavanů a přívěsů. Známku je třeba správně nalepit na čelní sklo. Cena se nemění a existuje jen jedná, roční. Lze ji zakoupit na pobočkách pošty, benzínových pumpách nebo hraničních přechodech. V České republice lze známku zakoupit v některých provozovnách ÚAMK a ABA.

2021 Vozidla do 3,5t Vozidla nad 3,5t
Roční 40 CHF poplatek dle typu vozidla

Švýcarské dálniční známky jsou platné od 1.12. předešlého roku do 31.1. roku následujícím po datu známky.

Další poplatky
Za přejezd přes některé tunely si připlatí i řidiči s dálniční známkou. Jedná se o tunely Great Saint Bernard, Munt la Schera vedoucí do Livigna a Lötschberg mezi městy Kandersteg a Goppenstein.

Mýtné pro vozidla nad 3,5t
Řidiči vozidel s hmotností nad 3,5t jsou povinni zaplatit daň za využívání silničních úseků. Výše této daně je odvozována od hmotnosti, typu vozidla a délce pobytu na území Švýcarska.

Doporučené stránky
Oficiální informace: Vignette (Autobahngebühren)
Informace pro vozidla s hmotností nad 3,5t: Schwerverkehrsabgaben LSVA und PSVA


Poplatky za průjezd alpských tunelů a průchodů

Při průjezdu Alpami nezáleží na tom, zda máte koupenou dálniční známku nebo budete platit myto podle ujetých kilometrů. V tomto krásném horském masívu se nachází mnoho přechodů a tunelů, přejezd kterými je zpoplatněn samostatně. Německý ADAC zmapoval nejdůležitější silniční spojení a sestavil graf s aktuálními náklady. Číst dál …

Poplatky za průjezd alpských tunelů a průchodů