ISSN

ISSN – International Standard Serial Number (mezinárodní standartní číslo seriálové publikace) je osmimístné číslo, které slouží k jednoznačné identifikaci periodické publikace. Tento kód přidělují národní centra ISSN. Vrcholným orgánem v Čechách je Národní centrum ISSN (NC ISSN), které sídlí v Národní technické knihovně v Praze.

Národní centrum ISSN je jedním z 93 národních center, která tvoří síť ISSN. Národní centrum zároveň přiděluje ISSN kód tištěným i elektronickým novinám, magazínům, vědeckým časopisům, sborníkům z konferencí, edičním řadám a dalším tzv. pokračujícím zdrojům, vydávaným na území České republiky. NC ISSN zpracovává o nich záznamy do národní databáze ISSN a do mezinárodního registru ISSN Portal.

Národní databáze ISSN obsahuje záznamy o pokračujících zdrojích vycházejících na území ČR a evidovaných NC ISSN. Tvoří ji více než 17 000 záznamů obsahujících důležité informace, jako jsou název, vydavatel, místo vydání, rok počátku nebo ukončení vydávání, jazyk, předchozí a následující název, přílohy apod., podle nichž lze v databázi vyhledávat. Pro širokou veřejnost je volně přístupná. Aktualizace dat je prováděna průběžně. Přírůstky v bázi lze sledovat přes RSS.

ISSN přidělené pro Akromobil – svět karavaningu

Českým NC ISSN bylo těmto internetovým stránkám přiděleno číslo ISSN 2788-3299.