Neděle, 7. července, 2024

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň (Ljubljana)
Měna: Euro (€)
MPZ: SLO
Telefonní předvolba: +386

Obsah:

Chorvatsko Slovinsko, plným názvem Slovinská republika, je středoevropský stát. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako první z nástupnických států Jugoslávie. Většinu z přibližně dvou milionů obyvatel Slovinska tvoří Slovinci, následují Srbové a Chorvaté. Wikipedie

Velvyslanectví ČR v Slovinsku
Riharjeva 1
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 420 24 51
e-mail: ljubljana@embassy.mzv.cz
internet: www.mzv.cz/ljubljana

Ljubljana
scattered clouds
20.6 ° C
21.9 °
19.5 °
93 %
2.1kmh
40 %
Ne
20 °
Po
28 °
Út
31 °
St
33 °
Čt
31 °

Sousední státy:  RakouskoMaďarskoChorvatsko, Itálie

Důležitá telefonní čísla

112
113
112

Nejvyšší povolená rychlost

vozidlo < 3,5t
vozidlo < 3,5t
vozidlo > 3,5t

Silniční poplatky

Poplatky na dálnicích a rychlostních silnicích za vozidla do 3,5 t jsou ve Slovinsku vybírány prostřednictvím dálniční známky. Od roku 2023 jsou k dispozici pouze elektronické e-viněty. Formu klasické nálepky ukončilo Slovinsko v roku 2022, tj. každé motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kilogramů musí mít při vjezdu na zpoplatněnou komunikaci platnou elektronickou známku příslušné zpoplatněné třídy. U vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny zavedlo Slovinsko elektronický výběr mýtného pomoci systému DarsGo, jehož výše je závislá na délce projetého úseku a charakteristice vozidla, jako je například počet náprav a emisní třída EURO.

Všechny typy e-známek lze zakoupit i s pozdějším začátkem jejich platnosti. To znamená, že první den platnosti e-známky si můžete nastavit maximálně 30 dní předem (včetně dne nákupu).

dálniční známka
vozidlo < 3,5 t
dálniční známka
 přívěsy se zvlášť neplatí
dálniční známka
vozidlo < 3,5 t
mýtné
vozidlo > 3,5 t

Dálniční známky

E-viněta je dálniční známka, která umožňuje uživatelům vozidel do maximální hmotnosti 3,5 tuny používat po určitou dobu dálnice a rychlostní komunikace bez omezení. V současném systému existují tři třídy mýtného s dálniční e-známkou. 

Třída 1

Jednostopá motorová vozidla (s přívěsem nebo bez něj)

Třída 2A

a) Dvoustopá motorová vozidla s výškou vozidla nad přední nápravou do 1,30 m1), jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3.500 kg, s přípojným vozidlem nebo bez něj
b) Obytné vozy (bez ohledu na výšku vozidla nad přední osou)
c) Menší kombinovaná / užitková vozidla: Hyundai H1, Mercedes Viano, Mercedes Vito.
Do třídy 2A se řadí veškerá vozidla, která jsou označena v prodejní síti motorových vozidel do 3,5 t nejvyšší povolené hmotnosti jako osobní vozidla včetně všech tzv. terénních vozidel, víceúčelových vozidel a pickupů v tomto obchodním segmentu a všechny obytné vozy. U vozidla, které bylo dodatečně přestaveno nebo vylepšeno na obytný vůz, se účel jeho použití ověřuje na základě dokumentů o vozidle (např. osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o homologaci vozidla respektive jiným dokumentem příslušného orgánu), ze kterého je zřejmé, že jde o obytný vůz.

Třída 2B

Dvoustopá motorová vozidla s výškou vozidla nad přední nápravou 1,30 m nebo více1), jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3.500 kg, s přípojným vozidlem nebo bez něj. Do třídy 2B se řadí vozidla, která jsou označena v prodejní síti motorových vozidel do 3,5 t nejvyšší povolené hmotnosti jako lehká užitková vozidla / kombinovaná vozidla, dodávková vozidla nebo malá nákladní vozidla, i když se používají pro převoz osob. Pro zjednodušení přiřazení je vydán seznam vozidel, která do této kategorie spadají.

1) Výška vozidla se měří od země, přičemž střed přední nápravy slouží jako orientační bod, ve kterém se má určit výška vozidla.

Typy a platnost e-známek

Pro placení mýtného na určitou dobu na dálnicích a rychlostních silnicích jsou k dispozici čtyři různá období, během kterých můžete při nákupu e-známky využívat všechny zpoplatněné silnice bez omezení.

Roční elektronická dálniční známka

Roční elektronická dálniční známka je platná od data účinnosti určeného kupujícím do konce téhož dne v následujícím roce. Příklad: pokud pro roční elektronickou dálniční známku při nákupu uvedete, že vstoupí v platnost 15. dubna 2023, budete moci s touto elektronickou dálniční známkou používat dálnice a rychlostní silnice do 15. dubna 2024 včetně, tzn. 24 hodin toho dne. Jediná výjimka z roční e-dálniční známky nastává v přestupném roce – totiž, pokud kupující určí jako datum účinnosti 29. únor, který není v kalendáři v následujícím roce, platnost roční e-dálniční známky v tomto případě končí 28. února následujícího roku.

Půlroční elektronická dálniční známka

Půlroční elektronická dálniční známka je platná ode dne nabytí účinnosti určeného kupujícím do konce téhož dne v šesti měsících, a není-li tento den v šestém měsíci, do posledního dne tohoto měsíce. Příklad: pokud si nastavíte půlroční elektronickou dálniční známku s účinností od 15. dubna 2023, dálnice a rychlostní silnice budete moci s touto dálniční známkou využívat až do 15. října 2024 včetně, tzn. do 24 hodin. Pokud však jako datum účinnosti nastavíte 31. květen 2023, půlroční elektronická dálniční známka vyprší 30. listopadu. Půlroční elektronická dálniční známka je dostupná pouze pro první mýtnou třídu, tedy pro jednostopá motorová vozidla (motocykly).

Měsíční elektronická dálniční známka

Měsíční elektronická dálniční známka je platná ode dne účinnosti určeného kupujícím do konce téhož dne následujícího měsíce, nebo není-li takový den v následujícím měsíci, do posledního dne tohoto měsíce. Příklad: nastavíte-li měsíční dálniční známku na 15. dubna 2023, dálnice a rychlostní silnice budete moci s touto dálniční známkou využívat až do 15. května 2024 včetně, tzn. do 24 hodin. Pokud však jako datum účinnosti nastavíte 31. květen 2022, platnost měsíční elektronické dálniční známky uplyne 30. června.

Týdenní elektronická dálniční známka

Týdenní elektronická dálniční známka je platná sedm po sobě následujících dnů od data účinnosti určeného kupujícím. Do počítání se vždy započítává první den platnosti týdenní dálniční známky (to znamená, že týdenní dálniční známka je platná v den vstupu v platnost a dalších šest dní). Známka zakupená v pátek 15. dubna 2023 – s touto e-vignetou budete moci využívat dálnice a rychlostní silnice do půlnoci čtvrtka 21. dubna 2023.

Ceny dálničních známek do 15. 6.2023

2023 Třída 1 Třída 2A Třída 2B
7-denní 7,50 € 15,00 € 30,00 €
Měsíční 30,00 € 60,00 €
6-měsíční 30,00 €
Roční 55,00 € 110,00 € 220,00 €

Ceny dálničních známek od 15. 6.2023

2023 Třída 1 Třída 2A Třída 2B
7-denní 8,00 € 16,00 € 32,00 €
Měsíční 32,00 € 64,10 €
6-měsíční 32,00 €
Roční 58,70 € 117,50 € 235,00 €

Mapa zpoplatněných úseků (dálniční známka)

Mapa zpoplatněných úseků (dálniční známka)
Zpoplatněné silnice, na kterých je povinná elektronická viněta

Elektronickou známku potřebujete k jízdě na všech dálnicích a rychlostních silnicích spravovaných DARS, s výjimkou některých specifických úseků:

 • Na dálnici Gorenje (A2) – ze směru z Rakouska na křižovatku Hrušica směrem do vnitrozemí Slovinska a od křižovatky Hrušica na hranice ve směru do Rakouska. Mýtné za tento úsek se platí společně s mýtným za použití tunelu Karavanky a platí mezi prvními dvěma dálničními křižovatkami na obou stranách státní hranice (ve Slovinsku křižovatka Hrušica, v Rakousku křižovatka Podrožac – Rosenbach).
 • Na rychlostní silnici Koper (H6) – od křižovatky Koper (Semedela) po konec rychlostní silnice H6 Koper-Lucija (v obou směrech). Z důvodu uzavírky pobřežní silnice mezi Koperem a Izolou je objížďka upravena na rychlostní komunikaci, takže pro použití zmíněného úseku (tunelem Markovec) není nutná elektronická viněta. 
 • Na dálnici Maribor (H2) – mezi Pesnica a Tezni. Z důvodu překategorizace silnice na krajskou komunikaci je tato silnice vyňata ze systému zpoplatnění e-známkou.

Je dobré vědět :

 • Cesta tunelem Karawanky není zahrnuta v ceně viněty. Mýtné se platí mezi prvními dvěma výjezdy z dálnice na obou stranách státní hranice.
 • Krátkodobý pobyt: Například pro dovolenou od soboty do soboty jsou vyžadovány dvě 7-denní dálniční známky nebo jedna měsíční dálniční známka, protože období od soboty do soboty již měří 8 kalendářních dnů.
 • Obcházení silnic vyžadujících dálniční známku přes Mureck do Ptuju a do Chorvatska se obytným vozům nebo soupravám s přivěsem kvůli úzkým silnicím nedoporučuje. Trasa přes Bad Radkersburg (přes Ljutomer) do Ormozu je možná, ale je třeba počítat s velkou časovou ztrátou.

Mýtné pro vozidla nad 3,5 t

Vozidla na d3,5 t platí za užívaní placených silníc mýto, které se počítá za každý projetý zpoplatněný úsek samostatně. Výběr mýtného je prováděn pomocí speciálního zařízení DarsGo, které je třeba nainstalovat do vozidla.
Zpoplatněná síť dálnic a rychlostním silnic o celkové délce 623,3 km je rozdělena na 128 zpoplatněných úseků. Každý úsek má mýtný portál nad dálnicí, kterým vozidlo projede. Portál při průjezdu detekuje zařízení DarsGo co představuje základ pro výpočet mýta za ujetý úsek. Mýto je účtováno zcela automaticky. Jeho výše závisí na délce příslušného úseku a charakteristice vozidla, jako je například počet náprav a emisní třída EURO.

Zařízení DarsGo
Zařízení DarsGo je určeno k bezdrátovému přenosu, příjmu a sběru dat pro účely výpočtu mýtného. Komunikuje s mýtnými portály nad dálnicemi pomocí mikrovlnné techniky. Řidiči vozidel, kteří vjedou na slovinské silnice nebo dálnice přímo z jiné země, budou moci řídit bez zařízení pouze do prvního zákaznického centra DarsGo servis. Zde budou muset zastavit a pořídit si zařízení DarsGo, jinak se dopouštějí přestupku.

Kategorie mýtného

R2 – první mýtná kategorie
Dvounápravová motorová vozidla, jejichž maximální povolená hmotnost převyšuje 3.500 kg.

R3 – druhá mýtná kategorie
Třínápravová motorová vozidla, jejichž maximální povolená hmotnost převyšuje hmotnost 3.500 kg, a skupiny třínápravových vozidel, jejichž maximální povolená hmotnost tažného vozidla převyšuje 3.500 kg.

R4 – třetí mýtná kategorie
Motorová vozidla, která mají více než tři nápravy s největší povolenou hmotností nad 3.500 kg, a skupiny tažných vozidel s více než třemi nápravami s největší povolenou hmotností nad 3.500 kg.

Místa se speciální platbou mýtného

Dálniční tunel Karavanky

Tunel Karavanky
Tunel Karavanky (německy Karawankentunnel, slovinsky Predor Karavanke) je dálniční tunel spojující Rakousko a Slovinsko. Prochází pohořím Karavanky a překračuje státní hranici mezi oběma zeměmi. Je nejdelším silničním tunelem na území Slovinska. Délka tubusu je 7864 m. Wikipedie

Tunel Karavanky
R1
Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 3.500 kg, s přívěsem nebo bez něj
R2 – první třída mýtného
Dvounápravová motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností přesahující 3.500 kg
R3 – druhá třída mýtného
Třínápravová motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností přesahující 3.500 kg
R4 – třetí třída mýtného
Motorová vozidla s více než třemi nápravami s maximální přípustnou hmotností přesahující 3.500 kg
7,60 € 4,22 € bez DPH 4,69 € bez DPH 9,38 € bez DPH

Vozidla třídy R1 platí za průjezd na mýtné stanici Hrušica. Mýtné se v systému DarsGo účtuje, když vozidlo projede mýtnou bránou (bez zastavení).
Uživatel, který opakovaně používá silniční tunel Karavanky, si může při placení mýtného za vozidlo mýtné třídy R1 zajistit 14 přejezdů silničního tunelu zakoupením nepřenosného bodového lístku v hodnotě 34,10 EUR, spojeného s registrační číslo vozidla a platného po dobu 30 dnů ode dne jeho vydání. Lístek je možné zakoupit na mýtné stanici Hrušica.

Doporučené stránky

Oficiální stránka: dars.si*
Prodejní místa: dars.si*
Prodej elektronických známek: evinjeta.dars.si*
Aktuální dopravní informace a omezení: promet.si*
Informace o mýtném systému: darsgo.si*
Informativní výpočet mýta: darsgo.si*

Dopravní předpisy

Svícení 0 – 24 h Potkávací světla musí být používána na všech silnicích, po celý rok, a to i během dne. Používání denních světel je povoleno jako alternativa k potkávacím světlům za předpokladu, že světelné podmínky a viditelnost jsou dostatečně dobré.
Používání mobilních telefonů bez sady handsfree je zakázáno. Řidic se dopustí přestupku, když během řízení drží v ruce telefon nebo jiné hlasové nebo záznamové zařízení.
Zimní pneumatiky: od 15. listopadu do 15. března a v zimních jízdních podmínkách povinné (označením M + S, minimální hloubka dezénu: 3 mm). Zimní pneumatiky musí být namontovány na všechna čtyři kola. Lze použít také celoroční pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 3 mm.
Vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t musí mít stejné pneumatiky na všech kolech – všechny čtyři zimní pneumatiky nebo všechny letní pneumatiky s příslušnými sněhovými řetězy.
Řetězy: Místo zimních pneumatik lze na všechna kola s letními pneumatikami namontovat sněhové řetezy (minimální hloubka dezénu: 3 mm). Se sněhovými řetězy lze jet maximálně 50 km/h. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Alkohol: Maximální povolená hladina alkoholu v krvi 0,05 ‰. Na řidiče do 21 let a na nové řidiče, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky, se vztahuje limit 0,00% (0 mg).
Návykové látky: Řídit motorové i nemotorové vozidlo pod vlivem návykových látek je zakázáno.
Bezpečnostní pásy: Cestující ve vozidle mají povinnost použít bezpečnostní pásy na všech sedadlech.
Dětská sedačka: Děti nižší než 1,50 metru potřebují dětskou sedačku odpovídající hmotnosti a velikosti dítěte (předpis EHK č. 44/03 nebo nižší). Pokud je dítě přepravováno v dětské sedačce obrácené proti směru jízdy na sedadle spolujezdce, musí být airbag deaktivován.

Další výběr z předpisů
 • Pokud řidič nebo ostatní cestující ve vozidle během policejní kontroly vystoupí bez vyžádaní z vozidla, lze očekávat velmi vysoké pokuty.
 • Při každém couvání vozidla musí byt aktivována výstražná světla.
 • Je zakázáno používat radarová výstražná zařízení. Rovněž jsou zakázány navigační systémy a aplikace s detektory.
 • Mlhovky lze použít, je-li viditelnost menší než 50 metrů.
 • Pokud nelze v případě poruchy v noci zapnout výstražná světla, musí být vozidlo identifikováno vedle výstražného trojúhelníku pomocí ekvivalentních opatření (žluté blikající světlo).
 • Během celého procesu předjíždění musí být použité znamení o změně směru jízdy.
 • Je zakázáno předjíždět školní autobus, který zastavil, aby vyzvedl nebo vysadil děti.
Záchranářská ulička

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.

Záchranářská ulička
Tvoření záchranářské uličky: Pravidlo s jednoduchou pomocí. Palec znamená levý jízdní pruh, každý prst další pruh. Záchranářská ulička je vytvořena mezi palcem a ukazováčkem. (Zdroj: „obs/DEKRA SE“)
Parkovaní

V zónách označených bílou barvou můžete v čase mezi 7:00 a 19:00 hod. po nákupu lístku parkovat až dvě hodiny. Mimo tyto časy můžete v těchto zónách parkovat zdarma až dvě hodiny. Krátkodobé parkovací plochy jsou modré a můžete zde parkovat zdarma 30 minut. Jediným místem, kde můžete bezpečně opustit vozidlo na delší dobu, je parkoviště. Ve Slovinsku byste si měli také dobře prohlédnout dopravní značky, které označují, zda je parkování povoleno pouze v sudých nebo lichých dnech.

Povinná výbava

Bezpečnostní reflexní oděv Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo ve dne nebo v noci v případě zastávky nebo nehody vystoupí na dálnici z automobilu. Vesta musí být uvnitř vozu, ne v kufru.
Prozkoumat produkty s možností doručení v internetovém obchodě   *
Výstražní trojúhelník je povinný. Vozidlo s přívěsem musí mít dva výstražné trojúhelníky.
Prozkoumat produkty s možností doručení v internetovém obchodě   *
Lékárnička povinná.
Abyste se vyhnuli pokutám (do 125 Eur), mějte vždy k dispozici hygienicky udržovanou, nepoškozenou a platnou lékárničku.
Prozkoumat produkty s možností doručení v internetovém obchodě   *
Rezervní kolo: Spolu s náhradním kolem s diskem a s náhradní pneumatikou povinnou výbavou musí být i klíč na matice nebo šrouby kol a příruční zvedák. Táto povinnost neplatí, pokud jsou na vozidle pneumatiky typu run-flat nebo sada pro lepení kola s kompresorem
Sada náhradních žárovek povinná. Vozidla s xenonovými nebo neonovými světly, LED diodami nebo podobnými světly nepotřebují pro tento typ žárovek náhradní, ale pro brzdová světla, směrová světla atd. ano.
Prozkoumat produkty s možností doručení v internetovém obchodě   *

Domáci mazličci

Cestovní pas EU

Při příjezdu je pro domácí mazlíčky potřebný pas EU s identifikací zvířete (mikročipem nebo tetováním). V pasu zvířete musí být uvedeno platné očkování proti vzteklině. Psi plemene teriér, typ Bull a jejich smíšená plemena mohou být vzata s sebou, pouze pokud jsou zapsáni do rejstříku Evropské chovatelské asociace FCI a na průkazu původu / chovu je uvedeno logo FCI.
Každé zvíře musí být označeno buď jasně rozpoznatelným tetováním, nebo mikročipem. Od 3. července 2011 lze zvířata identifikovat pouze pomocí čipu. Tetování provedené před 3. červencem 2011 je platné, pokud je jasně čitelné.

Kempovaní a karavanové stání

V posledních letech se upozorňuje na Slovinsko jako na turistickou destinaci. Kempy, z nichž některé jsou spojeny s působivou krajinou ke koupání a dobrodružnými aktivitami, mají nadprůměrný standard kvality. Menší, často idylicky umístěná místa v Alpách stále více přitahují sportovní a aktivní hosty.

Karavanové stání – stellplatz

K přenocování je k dispozici přibližně 39 karavanových stání.

Kempování na divoko

Stejně jako v mnoha jiných zemích na Balkáně je volné kempování ve Slovinsku zakázáno a může být pokutováno. Táboření na jiných místech, než jsou k tomuto účelu určené kempy, je zakázáno. Nesmíte přenocovat na parkovištích, servisních plochách, na soukromém majetku jen se souhlasem majitele.

Doporučené stránky*

Poznámka:
Informace na stránce mají výhradně dokumentační charakter, Akromobil s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost nebo jejich přesnost.
*  Kliknutím na odkaz budete přesměrováni na externí stránky, za jejíchž obsah odpovídá příslušný provozovatel webu.

Související články

Podle Winnebago Industries stále více lidí vyhledává outdoorové aktivity

Podle nedávného průzkumu společnosti Winnebago Industries, předního výrobce produktů pro rekreaci, stále více lidí hledá v přírodě outdoorové aktivity a místo, kde najdou zdraví a štěstí, než kdykoli předtím.

Digitální platforma Rent And Travel očekává silnou letní sezónu 2024 a expanduje do Itálie

Rent And Travel je jeden z nejlepších portálů k pronájmu obytných vozidel v Německu s cílem přilákat ke značkám skupiny Knaus Tabbert nové zákazníky a dlouhodobě je nadchnout pro karavaning.

LMC vytváří stellplatz pro obytné automobily ve vlastním výrobním areálu v Sassenbergu

Výrobce vozidel pro volný čas LMC rozšiřuje nabídku služeb a bude poskytovat parkovací místa k přenocování pro obytná vozidla a karavany na továrním stellplatzu v Sassenbergu.

Inzerce

Možnost publikovat zdarma inzeráty tykající se karavaningu a kempingu. Profesionální prodejci se mohou pochlubit svou nabídkou a oslovit tak množství čtenářů.

Magazín

Akromobil.cz se představuje jako mediální platforma za účelem přinášení nejnovějších a nejdůležitějších zpráv ze světa obytných automobilů, karavanů a cestování.

Kemping

Stellplatz, karavanové stání a parkování, kempování. Místa s podrobným popisem s možností vyhledávání a filtrace. Ověřené tipy na výlety od čtenářů.