Úterý, 28. května, 2024

Slovensko

SlovenskoSlovensko, plným názvem Slovenská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Na východě sousedí s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem, na jihozápadě s Rakouskem, na západě s Českem a na severu s Polskem. V roce 2017 zde žilo 5 441 899 lidí. Hlavním městem je Bratislava, úředním jazykem je slovenština. Slovensko se nachází v mírném podnebném pásu. Většinou na jeho území převládají studenější léta a chladné vlhké zimy s vysokou oblačností. Wikipedie

Bratislava
clear sky
24.3 ° C
24.8 °
22.2 °
50 %
1kmh
0 %
Út
24 °
St
21 °
Čt
21 °
15 °
So
19 °

Sousední státy:  Česko, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko

Důležitá telefonní čísla

155, 112
158, 112
150, 112

Nejvyšší povolená rychlost

Řidič motorového vozidla s největší přípustnou hmotností nepřevyšující 3.500 kg a vodič autobusu smí jet rychlostí nejvýše 90 km/h. Na dálnici a rychlostní silnici smí řidič motorového vozidla, kterého největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg jet rychlostí nejvýše 130 km/h. Řidič jiného motorového vozidla, jakož i řidič autobusu s přípojným vozidlem, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, a řidič motorového vozidla s největší přípustnou hmotností nepřevyšující 3.500 kg s přípojným vozidlem, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, smějí jezdit rychlostí nejvýše 90 km/h. Řidič smí v obci jet rychlostí nejvýše 50 km/h, a pokud jde po dálnici v obci, nejvýše 90 km/h. Řidič nesmí překročit nejvyšší dovolenou rychlost jízdy vozidel určenou dopravní značkou nebo dopravním zařízením.

 

vozidlo < 3,5t

vozidlo > 3,5t

Cesta pro motorová vozidla – na cestách s tímto označením lze mimo obec jezdit rychlostí 90 km/h, v obci 50 km/h a smí ji využívat pouze vozidla schopné rychlosti alespoň 60 km/h. Jinak řečeno, takto označené cesty například nesmějí využívat elektrokola nebo elektrické koloběžky.

Řidič motorového vozidla s největší přípustnou hmotností nepřevyšující 3.500 kg s přípojným vozidlem, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, smí jet rychlostí nejvýše 90 km/h. Tuto nejvyšší dovolenou rychlost nelze překročit, ani pokud je dopravní značkou nebo dopravním zařízením dovolena vyšší rychlost. Jde-li o jízdní soupravu, řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou (konstrukční) rychlost žádného z vozidel soupravy. Tj., když má motorové vozidlo max. povolenou rychlost 130 km/hod. a přípojné vozidlo 80 km/hod, souprava může jet maximálně 80 km/hod.

Silniční poplatky

Na Slovensku je pro jízdu po dálnicích a rychlostních silnicích povinné mít pro vozidlo do 3,5 t platnou dálniční známku. U přívěsů je rozhodující celková hmotnost jízdní soupravy. U vozidel s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t je účtováno mýtné podle kategorie vozidla, emisní třídy vozidla a počtu náprav vozidla za ujetou vzdálenost.

dálniční známka
vozidlo < 3,5 t
dálniční známka pro vozidlo
hmotnost jízdní soupravy < 3,5 t
dálniční známka pro vozidlo + přivěs
hmotnost jízdní soupravy > 3,5 t
dálniční známka
vozidlo < 3,5 t
mýtné
vozidlo > 3,5 t

Dálniční známky

Dálniční známky v Slovenské republice mají elektronickou podobu. Jde o poplatek za užívání vymezených úseků dálnic a rychlostních silnic, který je vázán na určité časové období bez ohledu na ujetou vzdálenost, resp. počet jízd. V platnosti jsou dálniční známky s roční, 365-denní, 30-denní nebo s 10-denní časovou platností. Výše úhrady dálniční známky závisí od největší přípustné technické hmotnosti vozidla a přípojného vozidla.

2024 do 3,5t přívěs O1 a O2 2)
10 denní 12 € 12 €
30 denní 17 € 17 €
365 denní 1) 60 € 60 €
Roční 1) 60 € 60 €

1) Roční dálniční známky jsou platné od 1. ledna do 31. ledna následujícího roku. Při 365 denní známce je to 365 kalendářních dnů od zakoupení.
2) V případě, že celková hmotnost jízdní soupravy (osobní automobil a přípojné vozidlo) nepřevyšuje 3,5 t, stačí mít zakoupenou jednu nálepku určenou pro vozidla a jízdní soupravy do 3,5t. Pokud hmotnost jízdní soupravy převyšuje 3,5 t, je třeba zakoupit dálniční nálepku i pro přípojná vozidla.

Elektronický systém výběru dálničních známek je založen na registraci vozidel, resp. přípojných vozidel podléhajících povinnosti úhrady dálniční známky do centrální evidence úhrady dálničních známek. Povinnost úhrady dálniční známky má řidič vozidla nebo řidič jízdní soupravy před zahájením užívání vymezených úseků dálnic a rychlostních silnic. Elektronickou dálniční známku je možné uhradit přes elektronické obchodní kanály – internetový portál a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení, nebo v síti obchodních míst – nejčastěji čerpacích stanic, či prostřednictvím samoobslužných zařízení umístěných zejména na hraničních přechodech. Úhrada dálniční známky je možná bankovní platební kartou (v případě úhrady prostřednictvím obchodních míst, internetového portálu, mobilní aplikace a samoobslužných zařízení) nebo v hotovosti (v případě úhrady prostřednictvím obchodních míst). Po zrealizování úhrady, t. j. po zaplacení dálniční známky, je vystaven doklad (potvrzení o úhradě dálniční známky), které slouží jako doklad o úhradě dálniční známky. Toto potvrzení kromě dalších povinných informací obsahuje i údaje přesně identifikující vozidlo (typ, evidenční číslo a zemi registrace vozidla) i typ a platnost uhrazené dálniční známky.

Mapa zpoplatněných úseků (dálniční známka)

Mapa zpoplatněných úseků (dálniční známka) Síť vymezených úseků dálnic a rychlostních silnic, které lze užívat po úhradě dálniční známky, je označena příslušnými dopravními značkami a v současnosti sestává z přibližně 622 km dálnic D1, D2, D3 a D4 a rychlostních silnic R1, R2, R4 a R6. 

Mýtné pro vozidla nad 3,5t

Motorová vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t nebo jízdní soupravy s celkovou hmotností nad 3,5 t (kromě jízdních souprav tvořených motorovým vozidlem kategorie M1, N1, M1G A N1G) jsou povinné při využívání vymezených úseků silnic uhradit elektronické mýtné. Mýto je úhrada elektronicky vypočtené částky podle kategorie vozidla, emisní třídy vozidla a počtu náprav vozidla za ujetou vzdálenost po vymezeném úseku cesty na základě elektronicky získaných údajů.

Kalkulátor pro výpočet orientační ceny mýtného podle trasy 
Kalkulátor pro výpočet orientační ceny mýtného podle vzdálenosti 

Vozidla podléhající mýtné povinnosti musí být před vstupem na vymezené úseky silnic zaregistrované do elektronického mýtného systému a zároveň musí mít správné nainstalovanou palubní jednotku, která je povinna na celé síti vymezených úseků silnic.

Kalkulátor pro výpočet orientační výše bankovní záruky 
Kalkulátor pro výpočet depozitu za palubní jednotku

Mapa zpoplatněných úseků (mýtné)

Mapa zpoplatněných úseků (mýtné) 

Doporučené stránky

Elektronická dálniční známka: eznamka.sk 
Aplikace eznamka: iOS i Android 
Přehled placených úseků: ndsas.sk 
Dopravní informace a omezení: stellacentrum.sk 
Informace o mýtném systému: emyto.sk

Dopravní předpisy

Svícení 0 – 24 h Motorové vozidlo musí mít za jízdy vždy rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo světla pro denní svícení. Mlhovky lze používat pouze za mlhy nebo za špatné viditelnosti.
Používání mobilních telefonů bez sady handsfree je zakázáno. Řidic se dopustí přestupku, když během řízení drží v ruce telefon nebo jiné hlasové nebo záznamové zařízení.
Zimní pneumatiky: povinné od 15. listopadu do 31. března na úsecích pokrytých sněhem, ledem nebo námrazou. Minimální hloubka dezénu je 3 mm.
Řetězy: jsou povoleny do rychlosti 50 km/h. Použití řetězů může nařídit dopravní značka. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Alkohol: Maximální povolená hladina alkoholu v krvi 0,00 ‰. Nulová tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu platí i pro cyklisty.
Návykové látky:
Řídit motorové i nemotorové vozidlo pod vlivem návykových látek je zakázáno.
Bezpečnostní pásy: Cestující ve vozidle mají povinnost použít bezpečnostní pásy na všech sedadlech. Děti do 12-ti let věku (a menší než 150 cm na výšku), nesmí být přepravovány na předních sedadlech vozidla.
Dětská sedačka: Pro každé dítě do výšky 150 cm nebo do hmotnosti 36 kg se musí použít vhodná dětská autosedačka nebo nebo podsedák.

Parkování na chodníku

Při parkování na chodníku musí zůstat volný průchod nejméně 1,5 metru. Pokud je parkování výslovně povoleno dopravní značkou, může zůstat i menší místo.

GPS

Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu předního skla vozidla. Současně nesmí řidiči bránit ve výhledu.

Záchranářská ulička

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.

Záchranářská ulička
Tvoření záchranářské uličky: Pravidlo s jednoduchou pomocí. Palec znamená levý jízdní pruh, každý prst další pruh. Záchranářská ulička je vytvořena mezi palcem a ukazováčkem. (Zdroj: „obs/DEKRA SE“)

Povinná výbava

Bezpečnostní reflexní oděv – nechává se možnost výběru pro provozovatele vozidla (například vesta, overal, kalhoty, bunda nebo pláštěnka), ale je stanoveno, že bezpečnostní oděv musí být umístěn v dosahu ze sedadla řidiče vozidla a musí splňovat technickou normu pro oděvy s vysokou viditelností (například STN EN ISO 20471), přičemž je možné použít také oděvy, které v době výroby splňovaly i technickou normu pro výstražné oděvy (STN EN 471 + A1).
Technická norma připouští tři barvy bezpečnostního oděvu – fluorescenční žlutá, fluorescenční oranžovočervená nebo fluorescenční červená.
Výstražní trojúhelník je povinný. Důležité je jeho umístnění, aby byl viditelný pro jiné řidiče. Přenosný výstražný trojúhelník musí být homologován podle předpisu EHK č. 27, přičemž se umisťuje během nouzového stání, zejména při přerušení jízdy pro chybu na vozidle nebo nákladu nebo v důsledku dopravní nehody.
Umístnění výstražného trojúhelníku:
– na silnici alespoň 50 metrů za auto, resp. od překážky
– na dálnici alespoň 100 metrů za auto, resp. od překážky
– v zastavěných oblastech může být trojúhelník umístěn blíže k vozidlu
Lékárnička povinná Obsah lékárničky musí být neporušený, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění nebo jiného znehodnocení. Lékárnička lze použít za těchto okolností i po uplynutí doby použitelnosti. Součástí musí být i karta první pomoci.
Rezervní kolo: Spolu s náhradním kolem s diskem a s náhradní pneumatikou povinnou výbavou musí být i klíč na matice nebo šrouby kol a příruční zvedák. Táto povinnost neplatí, pokud jsou na vozidle pneumatiky typu run-flat nebo sada pro lepení kola s kompresorem
Hasící přístroj je pro osobní vozidla pouze doporučený. Povinnou výbavou je u nákladních vozidel nad 3,5 t. 

Zakládací klín – povinnou výbavou motorového vozidla s největší přípustnou hmotností převyšující 3,5 t a přípojného vozidla s největší přípustnou hmotností převyšující 750 kg je nejméně jeden zakládací klín, který účinně zabezpečí vozidlo proti samovolnému pohybu a je snadno přístupný, bezpečný a spolehlivě upevněn; při jednonápravovém přívěsu s největší přípustnou hmotností převyšující 750 kg jsou nejméně dva zakládací klíny.

Kempovaní a karavanové stání

Kempování na divoko

Kempování na divoko je zakázáno. Táboření na jiných místech, než jsou k tomuto účelu určené kempy, je zakázáno. Současně je zakázáno mimo kempy pobývat v karavanu nebo obytném vozidle. V případě porušení těchto předpisů jsou ukládány vysoké pokuty.

Doporučené stránky

Poznámka:
Informace na stránce mají výhradně dokumentační charakter, Akromobil s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost nebo jejich přesnost. 

Související články

Mýtné pro automobily nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2021 mění, pro majitele obytných vozů v jejich prospěch

Od 1. ledna se mění sazby mýtného pro automobily nad 3,5 tuny. Poplatek za užití dálnic a některých silnic I. třídy bude po novém...

Elektronické dálniční známky ČR 2021

Se začátkem roku 2021 končí v Česku po čtvrtstoletí éra papírových dálničních známek. S přelomem roku totiž Státní fond infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem...

Nová pravidla provozu vozidel na pozemních komunikacích a změny ve výbavě vozidel od října 2018

Od 1. října platí pro motoristy některé novinky, které přinesly změny v pravidlech provozu vozidel na pozemních komunikacích a výbavě vozidel. Zmenšil se obsah povinné výbavy vozidel a zároveň už řidiči nemusí měnit lékárničku po vypršení doby její použitelnosti. Při vjezdu do kolon nově platí povinnost vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem.

Inzerce

Možnost publikovat zdarma inzeráty tykající se karavaningu a kempingu. Profesionální prodejci se mohou pochlubit svou nabídkou a oslovit tak množství čtenářů.

Magazín

Akromobil.cz se představuje jako mediální platforma za účelem přinášení nejnovějších a nejdůležitějších zpráv ze světa obytných automobilů, karavanů a cestování.

Kemping

Stellplatz, karavanové stání a parkování, kempování. Místa s podrobným popisem s možností vyhledávání a filtrace. Ověřené tipy na výlety od čtenářů.