Středa, 19. června, 2024

Hmotnost a zatížení obytného automobilu

"Nesprávné rozložení nákladu a přetížení hmotnosti obytného vozu může mít za následek vážné dopravní nehody, a proto oba tyto problémy podléhají přísným právním předpisům po celém světě."

Při přípravě na dovolenou a nakládání obytného automobilu se snadno zapomene, že je třeba dodržovat určité pokyny. Hmotnost hraje hlavní roli, protože na jedné straně na ní závisí bezpečnost silničního provozu a na druhé, při překročení určitých hmotnostních limitů hrozí vysoké pokuty. Přetížení obytného automobilu, dokonce i jednotlivých náprav, by se nemělo brát na lehkou váhu. Zejména ve vozidlech s pohonem předních kol se zhoršuje trakce, odezva řízení a jízdní vlastnosti. V nejhorším případě je možné dokonce překročit i nosnost pneumatik. Důsledky nesprávného nakládání mohou být fatální! Pokud dojde k nehodě, mohou nastat problémy s pojišťovnou a ze strany policie k různým pokutám.

Kontrola hodnot zatížení vozidla

Všechny podstatné hodnoty, které jsou pro nakládání a vážení důležité je možné vyčíst z Technického průkazu obytného automobilu, přesně – Osvědčení o registraci vozidla, Část II., oddíl Hmotnosti:

 • Bod G – Provozní hmotnost
 • Bod F.1 / F.2 – Největší technicky přípustná / povolená hmotnost
 • Bod N.1; N.2 – Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu přední; zadní

Technický průkaz - Hmotnosti

Provozní hmotnost

Provozní hmotnost ovlivňuje, kolik máme možností při nakládání vozidla. Tuto hodnotu známe i pod pojmenováním Pohotovostní hmotnost, resp. Hmotnost v provozní stavu. U obytného automobilu je to vlastně hmotnost automobilu připraveného k jízdě při opuštění továrny, vybaveného standardním vybavením podle specifikací výrobce (před přidáním další doplňkové výbavy) jakož i nářadím, připravenou chemickou toaletou a připočítanými položkami v souladu s evropskou normou EN 1646-2 / ČSN EN 1646-2 (300047) – Obytná vozidla pro volný čas – Motorové karavany – Část 2: Užitečná zatížení (dále jen EN 1646-2), zahrnující následovné:

 • řidič (75 kg)
 • palivo natankováno z 90% objemu nádrže
 • 100% naplněná nádrž na čerstvou vodu
 • minimálně povolená, ale 100% plná dávka plynu
 • kabelový buben / propojovací kabel pro elektřinu

Jelikož každý výrobce má svá specifika, přesné informace o hmotnosti je nejlépe zjistit v provozních pokynech konkrétního automobilu. Mnoho výrobců v snaze šetřit na hmotnosti uvádí pro jízdu např. nádrž pro čerstvou vodu jen několika litrů, většinou 20L (použití dělené nádrže), povolují pouze jednu plynovou láhev z lehkého hliníku, většinou 1x 11kg i když mají místo pro dvě nebo vyloučí rezervní kolo ze standardní výbavy a pod.

U obytných vozidel však platí následující: "Lehčí nemusí nutně znamenat méně pohodlné! Protože váhu lze ušetřit nejen pomocí sparťanského vybavení, ale také pomocí lehkých moderních materiálů."

Největší technicky přípustná / povolená hmotnost

Maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla se rozumí maximální hmotnost stanovená pro vozidlo na základě jeho konstrukčních vlastností a konstrukční výkonnosti. Nejvyšší povolená hmotnost je součet provozní hmotnosti a povoleného užitečného zatížení. Ve většině případů je přípustná a povolená hmotnost stejná. Fyzicky správně je to tedy hmotnost vlastního vozidla s provozními náplněmi, naloženou výbavou, zavazadly i s cestujícími. Táto celková hmotnost představuje hodnotu, od které se závisí  legislativní soulad použití osvědčení k řízení motorových vozidel. Výrobci se snaží přizpůsobovat a vybavovat své vozidla tak, aby byly přístupné veřejnosti s nejrozšířenější skupinou řidičského průkazu skupiny B, tj. do celkové hmotnosti 3500 kg. Proto již nějakou dobu vynakládají velké úsilí na snížení hmotnosti svých výrobků, hlavně lehčí konstrukci, která zahrnuje následující optimalizace:

 • hmotnostně optimalizovaný podvozek (lehký hliníkový)
 • lehčí motory
 • lehká konstrukce díky moderním materiálům v konstrukci
 • lehká konstrukce díky moderním materiálům a výrobním metodám při výrobě nábytku
 • hliníkové lahve na plyn místo ocelových lahví

Největší přípustná hmotnost na nápravu

Největší technicky přípustnou hmotností na nápravu se rozumí hmotnost, která odpovídá maximálnímu přípustnému statickému svislému zatížení přenášenému koly nápravy na zem, danému konstrukčními vlastnostmi nápravy a vozidla a jejich konstrukční výkonností. Každý obytný automobil má určité limity, pokud jde o hmotnosti, které unese, a jak by měla být hmotnost rozložena po celém vozidle. Kvůli těžkému vnitřnímu vybavení trpí obytné vozy jednostranným rozložením hmotnosti. To má samozřejmě negativní vliv na chování při řízení. Řidičům obytných vozidel se doporučuje, aby nepřekračovali zatížení nápravy jejich naložením jenom na jednu stranu, například přepravou skútru v zadní garáži. U pohonu předních kol musí být přední náprava, aby poskytovala potřebnou přilnavost, také dostatečně naložena. Přípustná zátěž na nápravu nesmí být překročena, a to ani při současném dodržení přípustné celkové hmotnosti obytného automobilu. Při překročení zatížení nápravy hrozí pokuta a znatelně horší chování při jízdě.

Užitečné zatížení

Užitečné zatížení je rozdíl mezi celkovou, nejvyšší povolenou hmotností a provozní, pohotovostní hmotností. U obytných automobilů můžeme mluvit i o jeho doložitelnosti, která je k dispozici pro výbavu, zavazadla a spolucestující. Speciální vybavení, jako jsou klimatizační jednotka nebo markýza, se také považuje za užitečné zatížení! Norma EN 1646-2 rovněž stanovuje informace týkající se užitečného zatížení, které mají být zahrnuty do uživatelské příručky. Minimální užitečné zatížení pro obytné vozy je stanoveno následovně:

 • spolujezdec (75 kg) na každé registrované sedadlo
 • 10 kg zavazadel na sedadlo a spolujezdce
 • 10 kg zavazadel na metr vozidla

Příklad pro obytný automobil o délce 7 m plus 3 spolucestující:   3 x 75 kg  +  3 x 10 kg  +  70 kg  =  325 kg

Tolerance od výroby

Ze strany výrobce přicházejí také nepříjemné informace, kdy zdůrazňují, že během výroby mohou vznikat dovolené tolerance. Při specifikaci rozměrů a hmotností vozidel jsou možné přípustné odchylky odpovídající evropským předpisům o homologaci v rozsahu výrobních tolerancí (+/- 5%). Těchto 5% tvoří u vozidla s provozní hmotnosti 3.000 kg maximálně 150 kilogramů, takže skutečná hmotnost obytného automobilu, může být v rozmezí mezi 2 850 až 3 150 kilogramy. Doporučujeme proto zjištění skutečné hmotnosti vozidla jeho dodatečným zvážením, abychom měli k dispozici pravdivý údaj, který nám při nakládání vozidla velmi pomůže.

Důležitá je nejen váha, ale i rozložení zavazadel

Možnosti ukládání v obytném automobilu jsou specifikovány jeho půdorysem. Zadní garáž například vyzývá, abyste si vzali s sebou skútr nebo další těžké dovolenkové předměty. To vše je však na úkor přípustného zatížení zadní nápravy. Rozhodující je nejen skutečná hmotnost nákladu, ale i vzdálenost uložení od náprav.

Výpočet momentového efektu

Mnoho majitelů obytných automobilů ráda přidá zadní nosič pro kola, malé motorky nebo skútry. Důležité ale je, že pokud přidáváte stojan, pečlivě spočítejte, jaký účinek to bude mít na zatížení přední a zadní nápravy obytného vozu, protože oba mají své vlastní specifické limity. Když se přidá váha za zadní nápravou, stane se zadní pneumatika otočným bodem, což znamená, že jakákoli přidaná hmotnost zvýší zatížení zadní nápravy a zároveň sníží zátěž na přední nápravu. Musíte být velmi opatrní, abyste nepřetěžovali zadní nápravu a příliš neodlehčili nápravu přední. Je to nejen nezákonné, ale způsobí to, že se obytný vůz zátěží až moc vzadu, což způsobí potenciálně nebezpečné problémy s ovládáním, řízením a trakcí. To, zda jsou předměty naloženy blízko země nebo ve zvýšené poloze, nemá žádný vliv na hmotnost, ale má vliv na rozložení hmotnosti na nápravy. Rozhodujícím faktorem pro výpočet je příslušná vzdálenost „a“ od přední nápravy k jednotlivým uloženým předmětem „G“ a rozvor vozidla „R“ v cm. Hmotnost předmětu v kilogramech vynásobená vzdáleností od přední nápravy v cm dělená rozvorem v cm udává hmotnost, s níž předmět působí na zadní nápravu.

zátěž na zadní nápravě  =  (a x G)  /  R
Hmotnost nákladu uloženého mezi nápravami působí na každou z nich závisle na vzdálenosti umístění zátěže. Rozdíl mezi skutečnou hmotností naloženého předmětu a zátěží na zadní nápravě je zátěž na přední nápravě.
Při naložení předmětu za zadní nápravou dochází k efektu páky, výsledek na přední nápravě získává zápornou hodnotu, čímž v konečném důsledku vede k její odlehčení.
Odvažte na dostupném místě prázdný, ale plně vybavený automobil (markýza, baterie, solární panel, kamery apod.) bez řidiče, s plnou palivovou nádrží, prázdnými nádržemi na čerstvou a odpadní vodu, vyprázdněnou toaletou apod., abyste určili celkovou hmotnost prázdného vozidla a zatížení přední nápravy. Tyto údaje budou pro vozidlo víceméně neměnné a tím budete schopen pomocí naší kalkulačky vypočítat možnosti doložení automobilu a zatížení jednotlivých náprav.

Řidičům obytných vozidel se doporučuje, aby nepřekračovali zatížení nápravy jejich naložením na jednu stranu, například přepravou skútru v zadní garáži. U pohonu předních kol musí být přední náprava také dostatečně naložena, aby poskytovala potřebnou přilnavost. Pokud je skútr dokonce přepravován na vzadu namontovaném nosiči, působí to díky zákonu pák ještě intenzivněji.

Kalkulačka zatížení obytného automobilu

Důvěřuj ale prověřuj. Je logické, že to platí i pro bezpečnost silničního provozu (a ochranu před pokutami). Pro jednoduchou kontrolu zátěže obytného automobilu a zatížení jednotlivých náprav poslouží naše kalkulačka ve formě tabulky.

Tabulka výpočet zatížení

Analýza užitečného zatížení obytného automobilu

Správné uložení nákladu a přepravovaných věcí

Při nakládání vozidla je třeba vzít v úvahu několik věcí vzhledem k ramenu páky a zatížení nápravy. Mezi přední a zadní nápravu je nejlepší zabalit těžká zavazadla a těžké vybavení. Začněte těžkými předměty, které se nejlépe ukládají dole mezi nápravami. Je lepší dát lahve s nápojem do úložného prostoru pod podlahou než do nástěnných skříněk. Úložné prostory v blízkosti podlahy jsou vhodné pro vodní kanystry, dřevěné uhlí a podobně. Takto umístněné předměty snižují těžiště obytného vozu a zlepšuje jízdní stabilitu. Protiskluzové podložky také pomáhají udržovat vše na svém místě. Horní skříňky ve vozidle jsou ideální pro lehké předměty, jako jsou ručníky, oděvy a plastové nádobí. Měli byste se také ujistit, že police a otevřené oddíly jsou prázdné, takže nemusíte trávit cestu starostí s odletujícími věcmi. Objemné předměty lze snadno uložit ve sprše nebo skříních, zatímco zadní garáž poskytuje dostatek místa pro kola, potřeby pro grilování a kempinkový nábytek. V garáži doporučujeme použit policové systémy s boxy a s možnosti jejich zamykání. Navíc, obytné automobily s obzvláště velkými úložnými prostory usnadní správné naložení objemných a těžkých předmětů.

Dobrým pravidlem je, že těžké předměty patří dolů, lehké předměty nahoru.
Pokud cestujete se střešním boxem, je nejlepší naložit jej pouze objemnými, ale lehkými předměty. A co kajaky, surfy a paddleboardy? Ty se nejlépe umístí na střechu. Střešní lišty a příčníky jsou k tomu vyrobeny, ale ujistěte se, že nepřekročíte užitečné zatížení střechy.

Volitelné doplňky, výbava a zařízení automobilu

Obytné vozidlo se zřídka prodává jenom se základním vybavením. Tento druh vozidel se kupuje na velmi dlouhou dobu, touha po ideálním osobním vybavení je velmi velká a nabídka enormní. Při koupě by se proto mělo pečlivě zvážit, které speciální vybavení je skutečně nutné. Chcete-li to provést, měli byste pečlivě projít katalogem výrobce a zvážit výhody každé jednotlivé možnosti. Nakonec lze sestavit seznam s požadovanými úpravami a dodatečnou výbavou s váhou, která navyšuje hmotnost vozidla a zároveň ubírá na jeho doložitelnosti. Pak můžete rychle zjistit, zda je nutné seznam dále rozšiřovat nebo ztenčovat tak, abyste udrželi vozidlo v použitelném stavu. Pro představu uvádíme několik druhů možné výbavy, která navyšuje hmotnost vozidla (v závislosti od výrobce a typu vozidla se může lišit).

Dovolenková výbava a jiná zátěž pro automobil

Příklady hmotností příslušenství automobilu a kempingové výbavy, která je často součástí dovolenkového nákladu. Hmotnost se může lišit v závislosti na modelu.

Některé nežádoucí účinky přetížení vozidla

 • Správné řízení je vyhozené z rovnováhy. Vše co vede k nevyváženosti způsobuje nerovnoměrné a nepohodlné řízení. Vzhledem k vysoké hmotnosti v zadní části bude mít vozidlo opožděnou odezvu řízení, díky které bude mít řidič pocit, že se mu nad řízením vymkla kontrola. Ti, kteří již nějakou zkušenost s řízením přetíženého vozidla mají, vědí jaké děsivé to je.
 • Brzdná dráha se stává problematickou a nevyváženou. Čím je vozidlo těžší, tím větší bude jeho hybnost a kinetická energie. To snižuje schopnost vozidla rychlé zastavit a způsobuje větší opotřebení brzd i pneumatik, které by mohlo mít trvalé negativní účinky.
 • Z důvodu zvýšené hmotnosti působící na zadek vozidla, bude jeho přední část mírně zvýšena, což způsobí problémy se světlomety. Budou svítit výše než by mele a budou představovat nebezpečí v podobě osvětlení protijedoucích řidičů.
 • Přetížení má přímý vliv na pneumatiky a spotřebu paliva. U pneumatik dochází k jejich zvýšenému opotřebení, o vyšší spotřebu se každý přesvědčí sám při konečné kalkulaci nákladů na cestu. Dochází k častějšímu doplňování paliva a v časem ik častější vymene pneumatiky. Obojí je v průběhu času nákladným přírůstkem investování do vozidla.
 • Při hromadění zavazadel a jejich nesprávném uložení vede někdy ke zvýšení těžiště vozidla od země. Tím se zvyšuje šance na nepředvídatelné chování vozidla, hlavně při vyšších rychlostech, průjezdu ostřejších zatáček a korekcích řízení. Pro nezkušené řidiče to může znamenat velké problémy a často i konečnou.

Nadváha? Několik kroků, které mohou pomoci snížit hmotnost obytného vozidla

 • Nebalte a nenoste si s sebou jídlo a pití na celou dovolenou, kupte si ho raději až při příjezdu na místo pobytu.
 • Oblečení a obuv si vezměte jen tolik, kolik opravdu potřebujete. Balte s střízlivou hlavou a dělejte kompromisy. Opravdu potřebujete tři páry bot a šest kabelek?
 • Cestujte s prázdnou nádrží na vodu a naplňte ji při příjezdu. I když jste na cestě do svého prázdninového cíle dva dny, obvykle nepotřebujete úplně naplněnou nádrž na vodu.
 • Cestujte s palivovou nádrží naplněnou jenom do poloviny a raději se zastavte častěji na doplnění paliva.
 • Před výjezdem úplně vyprázdněte nádrž na odpadní vodu.
 • Na cestu používejte pouze malé hliníkové lahve na plyn.
 • Používejte lehké melaminové nádobí, ne keramické nádobí.
 • Nepoužívejte příbor z nerezové oceli, ale raději si pořiďte lehký hliníkový.
 • Při nákupu kempingového nábytku nebo jiného vybavení používejte lehké materiály.
 • Opravdu přemýšlejte o doplňcích a o tom, co vlastně potřebujete. Můžete například streamovat televizi přes notebook místo toho, abyste měli namontovaný satelit, a pod.
 • Jak často budete používat klimatizaci?

I zde lze ušetřit váhu: na letní dovolenou stačí jedna plynová láhev místo dvou.

Základní přísun potravin je praktický. Proč ale neprocházet místní trh a nevyzkoušet typická regionální jídla?

Možné řešení pro přetížené vozidlo

Zjistili jste při výpočtu zatížení vašeho obytného auta překročení jedné nebo více maximálních hodnot? Při překročení celkové hmotnosti je řada pouze jedna: snížit hmotnost nákladu, dokud nebude hmotnost v zelené barvě. Zbytečné zatížení se musí odstranit, dokud není dosaženo správného zatížení náprav a celkové hmotnosti. Zvláště ve vozidlech s bohatou speciální výbavou se může stát, že bude vozidlo přetíženo, přestože vezeme pouze základní zavazadlo. Při normální hmotnosti, ale přetížení některé z náprav, pomůže ještě přemístění nákladu.  Pokud nepomůže odstranění nebo úprava rozložení nákladu, existuje ještě jedna možnost: zvýšení nosnosti obytného automobilu. To umožňuje zvýšit zatížení nápravy i celkovou hmotnost vozidla. Některé obytné vozy jsou nabízeny s odlišným podvozkem, který zvyšuje maximální užitečné zatížení. U podvozku modelu Fiat Ducato, který je oblíbený u výrobců obytných automobilů, je např. k dispozici také sada pro upgrade od společnosti Goldschmitt, která zvyšuje užitečné zatížení z 3 500 na 4 250 kilogramů a poskytuje tak pohodlnou rezervu.

Přehled možného zvýšení nosnosti systémem Goldschmitt (pdf). Informace slouží jako návod a mohou se v praxi lišit. Je třeba si všímat také nosnosti kombinace disků a pneumatik. V závislosti na zatížení může být nutné je upravit.

Stále platí a je třeba mít na zřeteli, že pokud se celková hmotnost přehoupne nad 3,5 tuny, normální řidičský průkaz nám už stačit nebude. V takovém případě musíme vlastnit řidičský průkaz skupiny C a začnou pro Vás platit nová pravidla, jako pro nákladní auto. Začnete platit mýto nebo dálniční poplatky, sníží se maximální povolená rychlost, nemluvě o zákazu vjezdu do řady měst, kde limit je právě 3,5t.
 

Související články k tématu o hmotnosti a zatížení vozidla

Weinsberg CaraHome 650 DG

Obytné vozy Weinsberg 2022 získávají vyšší užitečné zatížení

Všichni to známe, když je třeba sledovat hmotnost výbavy a zavazadel při nakládání vozidla, zvláště při dodržení hranice 3500 kilo. Weinsberg však našel na to recept. Inovaci v obytných automobilech Weinsberg pro rok 2022 představuje technologie Superlight. Znamená to mnohem víc, než jen nechat některé věci stranou. Už žádný stres při nakládání zavazadel. Weinsberg umožňuje...
Morelo Empire Liner

Mýtné pro automobily nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2021 mění, pro majitele...

Od 1. ledna se mění sazby mýtného pro automobily nad 3,5 tuny. Poplatek za užití dálnic a některých silnic I. třídy bude po novém třísložkový. Kromě sazby za užití komunikace bude také započítán poplatek za hluk nebo znečištění. Změny vyplývají ze schváleného vládního nařízení ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády...
Porovnání užitečného zatížení obytných automobilů: Kolik si vzít s sebou?

Porovnání užitečného zatížení obytných automobilů: Kolik si vzít s sebou?

Mnoho rodin si plánuje dovolenou obytným automobilem, ale kolik zavazadel si vlastně mohou s sebou vzít? Jaké modely vozidel jsou pro rodiny vhodné, pokud jde o užitečné zatížení? Německý automobilový klub ADAC hledal na tyto otázky odpovědi a prozkoumal z hlediska kapacity užitečného zatížení pět konceptů obytných automobilů v třídě do 3,5 tuny. Základem pro...

Inzerce

Možnost publikovat zdarma inzeráty tykající se karavaningu a kempingu. Profesionální prodejci se mohou pochlubit svou nabídkou a oslovit tak množství čtenářů.

Magazín

Akromobil.cz se představuje jako mediální platforma za účelem přinášení nejnovějších a nejdůležitějších zpráv ze světa obytných automobilů, karavanů a cestování.

Kemping

Stellplatz, karavanové stání a parkování, kempování. Místa s podrobným popisem s možností vyhledávání a filtrace. Ověřené tipy na výlety od čtenářů.