Reklama

Od 1. ledna se mění sazby mýtného pro automobily nad 3,5 tuny. Poplatek za užití dálnic a některých silnic I. třídy bude po novém třísložkový. Kromě sazby za užití komunikace bude také započítán poplatek za hluk nebo znečištění. Změny vyplývají ze schváleného vládního nařízení ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb. o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.

Výše poplatku za hluk z provozu se nově počítá podle počtu náprav a hmotnosti vozidla. Výše poplatku za znečištění ovzduší se počítá podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. Se stoupající normou poplatek klesá, s váhou a počtem náprav stoupá, u vyšší emisní normy než Euro VI, je poplatek nulový. Nově se také nebudou účtovat příplatky za páteční provoz v čase od 15.00 do 21.00 hodin.

Reklama

Současně dochází ke změně emisních kategorií, kdy z emisních kategorií EURO 0-II; EURO III a IV; EURO V; EEV, Euro VI a vyšší se přechází na emisní kategorie EURO 0-IV; EURO V, EEV; EURO VI; emise lépe než EURO VI. Celkové sazby mýtného pro vozidla v emisní kategorii EURO 0-IV budou nižší ve srovnání se současnými sazbami mýta. Rovněž přibyla nová hmotnostní kategorie více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny

Složky mýtného

 • poplatek za užití pozemní komunikaci
 • poplatek za znečištění ovzduší
 • poplatek za hluk z provozu

Rozlišení sazeb mýtného

Podle kategorie pozemní komunikace:

 • dálnice
 • silnice I. třídy

Podle kategorie vozidla:

 • vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
 • vozidla kategorie M2 a M3

Podle emisní třídy vozidla:

 • do třídy EURO IV
 • třída EURO V a EEV
 • třída EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
 • třída EURO VI poháněná zemním plynem nebo biometanem

Podle největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy:

 • více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny
 • nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun
 • nejméně 12 tun

Podle počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy:

 • se 2 nápravami
 • se 3 nápravami
 • se 4 nápravami
 • s 5 nebo více nápravami

Podle období dne v době:

 • od 5.00 do 22.00 hodin
 • od 22.00 do 5.00 hodin

Sazby mýtného

Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3

(Pro lepší přehled jsou uváděny pouze ceny, které odpovídají obytným vozům kategorie M1 3,5 t – 7,5 t se dvěma nápravami)

DálniceEURO 0-IVEURO V, EEVEURO VIlepší než EURO VI
5:00 – 22:00 hod.0,0560,0480,0440,042
22:00 – 5:00 hod.0,0570,0480,0450,042
Silnice I. třídyEURO 0-IVEURO V, EEVEURO VIlepší než EURO VI
5:00 – 22:00 hod.0,0360,0270,0240,021
22:00 – 5:00 hod.0,0360,0280,0240,022

Příklad pro porovnaní: U modelového vozu s emisní normou Euro 6, se sazba při užití dálnice přes den sníží z dosavadních 1,67 Kč/km na 0,044 Kč/km. U starších vozů s Euro 4 je sleva z 2,82 Kč/km na nových 0,056 Kč/km ještě výraznější.

Změny vyplývají z vládního nařízení, které bylo schváleno 16. listopadu 2020, a kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb. o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném v souladu se Směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.