V Německu byla přijata novela zákona, kterou se bude od prosince spojovat mýtné pro těžká nákladní vozidla s emisemi CO₂. Od 1. července 2024 se následně mýtné rozšíří i na vozidla nad 3,5 tuny. Přestože obytná vozidla v této váhové kategorii jsou od mýta osvobozena, malá část z nich však placení mytného neunikne.

Právní úprava mýtného

Schválená změna německých právních předpisů slouží k implementaci novelizované evropské směrnice, která mimo jiné stanovuje CO2 diferenciaci mýta pro těžká užitková vozidla nejpozději do 25. března 2024 a zahrnutí všech nákladních vozidel s technicky přípustnou celkovou hmotností nad 3,5 tuny do 25. března 2027. To znamená, že mýtné pro nákladní vozidla bude navázáno na úroveň emisí CO2. Cílem je urychlit přechod na klimaticky neutrální pohony, protože užitková vozidla dnes produkují v odvětví dopravy třetinu celkových emisí CO2.

Od 1. prosince 2023 se v Německu zavádí pro těžká nákladní vozidla nová složka mýtného (částečná sazba mýtného) na pokrytí nákladů souvisejících s emisemi CO2 z dopravy. Mýtné sazby se tedy budou skládat ze čtyř nákladových položek: náklady na infrastrukturu, znečištění ovzduší, hluk a emise CO2.

Podle usnesení na ochranu klimatu budou od 1. července 2024 do výběru mýta zařazena i všechna užitková vozidla s technicky přípustnou celkovou hmotností nad 3,5 tuny. Toto mýtné pro nákladní vozidla se vztahuje na všechna komerčně používaná vozidla a jízdní soupravy 3,5 tuny. Od mýtné povinnosti se osvobozují obytná vozidla a vozidla drobných řemeslníků do 7,5t. Do 31. prosince 2025 jsou od mýta osvobozena i vozidla bez emisí, pro která však od 1. ledna 2026 bude platit mýtné se sníženou sazbou o 75 % na náklady na infrastrukturu, plus sazby mýtného za znečištění ovzduší a hluk.

Přečtěte si také:  Rakousko zavádí nové denní dálniční známky a upravuje ceník poplatků pro rok 2024

Obytná vozidla nad 3,5 tuny bez poplatku

Podle Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu se obecně nevztahuje povinnost platit mýtné za obytná vozidla s trvale a pevně vybavenými obytnými prostory, včetně WC, sprchy, lůžek, zařízení na vaření, a která se používají výhradně pro přepravu osob, nikoli pro přepravu zboží. To platí i pro nákladní vozidla se skříňovou karoserií, která byla trvale přestavěna na mobilní bydlení. V případě obytných automobilů s ložnou plochou (např. prostor pro koně, zadní garáž) musí obytná plocha tvořit nejméně 50 % užitné plochy a lze je používat pouze pro soukromé cesty.

Problémy s rozlišením vozidel

Většina obytných vozidel je pro mýtné kontrolní systémy zvenčí jasně rozpoznatelná, ale od července by však mohlo být poměrně mnoho z nich s mýtnou povinností konfrontovaných. Existuje poměrně mnoho vozidel, která i když jsou registrována jako M1 SA (vozidlo pro přepravu osob, obytné vozidlo se speciální karoserií), nevypadají na první pohled jednoznačně jako obytné vozidlo. Typickými příklady jsou amatérské samostavby nebo přestavby. Některé dokonce stále jezdí s registrací nákladního vozidla. Co mohou udělat majitelé obytných vozidel, která nejsou okamžitě rozpoznatelná jako obytná vozidla nebo která jsou registrována jako nákladní vozidla, chtějí-li se v budoucnu vyhnout problémům s mýtem? Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu doporučuje z praktických důvodů registraci vozidla jako obytné vozidlo nebo registrovat se pro osvobození od mýtné povinnosti.

Přečtěte si také:  Slovinsko zdražuje před letní sezónou dálniční známky o 6,8 procenta

Dobrovolná registrace obytného vozidla

V zásadě může být od mýta osvobozeno i nákladní vozidlo, za předpokladu, že se používá výlučně jako obytný automobil. Pokud monitorování mýtného vyvolá v budoucnu pochybnosti o tom, zda je vozidlo skutečně obytným vozidlem, důkaz musí provozovateli mýtného systému, společnosti Toll Collect GmbH předložit majitel vozidla, což může být dodatečně dost problematické. Aby se takovým problémům předešlo, majitel může svůj vůz registrovat jako obytný vůz u společnosti Toll Collect dobrovolně předem. Registrace zabraňuje zbytečným kontrolám a šetří námahu a čas. Registrace je platná maximálně dva roky, následně je možné její obnovení.

K žádosti o registraci je třeba přiložit kopii osvědčení o evidenci vozidla, fotografie a náčrty karoserie obytného vozidla s podrobnými údaji o rozměrech obytného a nákladového prostoru, jakož i informace o používání obytného vozidla.

Přečtěte si také:  Dálniční známky 2023. Rakousko, Slovensko a Maďarsko dražší, ve Slovinsku pouze elektronicky

Registrace osvobození od platení mýta
Společnosti a majitelé vozidel s výjimkou placení mýtného je mohou dobrovolně zaregistrovat do seznamu Toll Collect.

Zdroj: Tool Collect, ADAC, Bundesamt für Logistik und Mobilität

Líbil se Vám tento článek?

Naši redakci můžete podpořit peněžitým darem
v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

2400806950 / 2010

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.