Pondělí, 8. července, 2024

Česko

ČeskoČesko, plným názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatnost nabylo 1. ledna 1993 jako nástupnický stát Československa, předtím existovalo jako jedna ze dvou republik československé federace. Navazuje také na více než tisícileté dějiny české státnosti a kultury. Podle své ústavy je Česko parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Wikipedie

Prague
clear sky
14.3 ° C
15.9 °
13.3 °
97 %
2.1kmh
0 %
Po
26 °
Út
31 °
St
31 °
Čt
30 °
30 °

Sousední státy:  Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko

Důležitá telefonní čísla

155, 112
158, 112
150, 112

Nejvyšší povolená rychlost

Maximální povolená rychlost ve městě je 50 km/h. Rychlostní limit pro motorová vozidla s maximální hmotností do 3,5 tuny a pro autobusy mimo město je 90 km/h, pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny je limit maximálně 80 km/h. Na dálnicích mohou jet motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny a autobusy rychlostí maximálně 130 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 110 km/h, vozidla s hmotností nad 3,5 tuny maximálně 80 km/h. Maximální povolená rychlost na dálnici a silnicích pro motorová vozidla ve městě je 80 km/h.

 

vozidlo < 3,5t

vozidlo > 3,5t

Jde-li o jízdní soupravu, řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou (konstrukční) rychlost žádného z vozidel soupravy. Tj., když má motorové vozidlo max. povolenou rychlost 130 km/hod a přípojné vozidlo 100 km/hod, souprava může jet maximálně 100 km/hod. Nejvyšší dovolené rychlosti pro všechna vozidla se vztahují i pro jízdu před železničním přejezdem a jeho přejíždění. Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h.

Silniční poplatky

Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t vyžadují dálnice a silnice pro motorové vozidla až na několik výjimek elektronickou dálniční známku. U přívěsů je rozhodující celková hmotnost tažného vozidla. U vozidel s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t je účtováno mýtné závislé na trase. Bezplatné úseky trasy jsou označeny cedulkou s nápisem „BEZ POPLATKU“ nebo bílou doplňkovou značkou (pod dopravní značkou) s přeškrtnutým symbolem viněty.

dálniční známka
vozidlo < 3,5 t
dálniční známka pro vozidlo
přívěsy se zvlášť neplatí
dálniční známka
vozidlo < 3,5 t
mýtné
vozidlo > 3,5 t

Dálniční známky

V Česku platí od 1.1.2021 pro vozidla do 3,5t za použití dálnic povinnost zakoupení elektronické dálniční známky. Povinnost pořídit si dálniční známku platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny. Na přípojná vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje. Možné je vybrat si ze čtyř typů známek podle délky platnosti. Hlavním prodejním místem je státní e-shop edalnice.cz. On-line je možné známku pořídit i prostřednictvím mobilní aplikace nebo přes vybrané e-shopy. Dalším způsobem jak získat dálniční známku je její zakoupení na vybraných pobočkách České pošty, čerpacích stanicích sítě EuroOil a v samoobslužných kioscích, umístěných hlavně na hraničních přechodech a na začátku dálnice.

  do 3,5t do 3,5t Eko 1)
1 den 200 CZK 50 – 100 CZK
10 dní 270 CZK 60 – 130 CZK
30 dní 430 CZK 100 – 210 CZK
1 rok 2) 2 300 CZK 570 – 1 150 CZK

1) Eko cena známky se odvíjí od typu ekologického pohonu vozidla, tj. s pohonem na zemní plyn (CNG a LNG, neplatí pro LPG), biometan nebo Plug‑in hybrid (CO₂ max 50 g/km)
2) Roční elektronické dálniční známky jsou platné 365 dní od začátku jejích platnosti

Výše pokut
 • Řidiči, kterého systém odhalí na zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky (a pokud se na něj nevztahuje osvobození), hrozí pokuta až 20 000 Kč.
 • Kontrola se týká také případného zneužití osvobození. Pokud fyzická nebo právnická osoba podá oznámení osvobození, aniž by na něj měla nárok, ve snaze záměrně systém zneužít, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč. Pokud zpoplatněný úsek dálnice užívá vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození.
Mapa zpoplatněných úseků (dálniční známky)

Mapa zpoplatněných úseků

Mýtné pro vozidla nad 3,5t

Poplatek za průjezd dálnic a silnic I. třídy je pro vozidla nad 3,5 tuny vybírán pomocí elektronického mýtného. Výše poplatku za hluk z provozu se počítá podle počtu náprav a hmotnosti vozidla. Výše poplatku za znečištění ovzduší se počítá podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. Mapa placených úseků se od mapy pro vozy do 3,5t liší.

Kalkulátor pro výpočet orientační ceny mýtného podle trasy 
Kalkulátor pro výpočet orientační ceny mýtného podle vzdálenosti 

Před použitím zpoplatněné silnice musí být vozidlo zaregistrováno v elektronickém mýtném systému a musí mít řádně nainstalované elektronické zařízení (palubní jednotku). V režimu placení předem lze vozidlo zaregistrovat na kterémkoli obchodním místě a také prostřednictvím zákaznické samoobsluhy. Podmínkou zpřístupnění zákaznické samoobsluhy je přihlášení uživatele prostřednictvím přihlašovacího jména a přístupového hesla nebo prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci, čímž jsou informace chráněny před jejich zneužitím neoprávněnou osobou. Registrace vozidel na obchodních místech probíhá v přítomnosti zákazníka, kterému jsou po registraci vydaná elektronická zařízení (palubní jednotky). Při registraci vozidel mimo obchodní místa všech typů je elektronické zařízení dodáno prostřednictvím kurýra, nebo jej lze vyzvednout osobně na obchodních místech všech typů. Výdej elektronického zařízení je podmíněn zaplacením stanovené kauce.

Kalkulátor pro výpočet orientační výše bankovní záruky 
Kalkulátor pro výpočet kauce za palubní jednotku

Mapa zpoplatněných úseků (mýtné)

Mapa zpoplatněných úseků (mýtné)

Doporučené stránky

Prodej dálničních známek, informace, otázky a odpovědi: edalnice.cz 
Kompletní přehled placených úseků: sfdi.cz 
Informace o mýtném systému: mytocz.cz

Dopravní předpisy

Svícení 0 – 24 h Motorové vozidlo musí mít za jízdy vždy rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo světla pro denní svícení. Mlhovky lze používat pouze za mlhy nebo za špatné viditelnosti.
Používání mobilních telefonů bez sady handsfree je zakázáno. Řidic se dopustí přestupku, když během řízení drží v ruce telefon nebo jiné hlasové nebo záznamové zařízení.
Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 31. března při sněhu a ledu na vozovce. Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. Minimální hloubka dezénu 4 mm. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Řetězy jsou povoleny do rychlosti 50 km/h.
Alkohol: Maximální povolená hladina alkoholu v krvi 0,00 ‰. Nulová tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu platí i pro cyklisty.
Návykové látky: Řídit motorové i nemotorové vozidlo pod vlivem návykových látek je zakázáno.
Bezpečnostní pásy: Cestující ve vozidle mají povinnost použít bezpečnostní pásy na všech sedadlech.
Dětská sedačka: Pro každé dítě do 150 cm nebo hmotnosti 36 kg se musí použít vhodná dětská autosedačka.

Záchranářská ulička

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.

Záchranářská ulička
Tvoření záchranářské uličky: Pravidlo s jednoduchou pomocí. Palec znamená levý jízdní pruh, každý prst další pruh. Záchranářská ulička je vytvořena mezi palcem a ukazováčkem. (Zdroj: „obs/DEKRA SE“)

Povinná výbava

Podle silničního zákona, resp. vyhlášky 206/2018, musí mít každé vozidlo tzv. povinnou výbavu. V případě nekompletní povinné výbavy auta hrozí řidiči při silniční kontrole pokuta ve výši 2 000 Kč.

Reflexní vesta musí být součástí každé povinné výbavy vozidla. Měla by odpovídat normě ČSN EN 471 nebo EN ISO 20471:2013. I když je reflexní vesta povinná pouze pro řidiče, doporučuje se v zájmu bezpečnosti mít v autě i vesty pro spolujezdce. Vestu by měla byt ve vozidle po ruce, jelikož byste ji měli mít na sobě už při vystupování z auta. 
Výstražní trojúhelník je povinný, pokud se táhne přívěs, jsou vyžadovány 2 trojúhelníky. Výstražný trojúhelník jakožto součást povinné výbavy vozidla se používá nejen v případě dopravní nehody, ale také například v situaci, kdy se odstaví auto na silnici kvůli poruše. Důležité je jeho umístnění, aby byl viditelný pro jiné řidiče. Umístnění výstražného trojúhelníku: – na silnici alespoň 50 metrů za auto, resp. od překážky. – na dálnici alespoň 100 metrů za auto, resp. od překážky. 
Lékárnička povinná Lékárnička do auta musí obsahovat:
– hotový obvaz s polštářkem
– hotový obvaz se 2 polštářky
– cívku hladké náplasti
– škrticí obinadlo
– pryžové (latexové) rukavice
– izometrickou fólii (min. rozměr 200 × 140 cm)
– nůžky
Rezervní kolo včetně zvedáku a klíče na kolo. Táto povinnost neplatí, pokud jsou na vozidle pneumatiky typu run-flat nebo sada pro lepení kola s kompresorem

Doporučená výbava
 • Formulář záznamu o dopravní nehodě
 • Reflexní vesta pro každého pasažéra
 • Hasicí přístroj
 • Náhradní žárovky a pojistky
 • Tažné lano
 • Silná svítilna a nůž na řezání bezpečnostních pásů
 • Smetáček a škrabka na led (v zimním období)
 • Zásoba pitné vody (v letním období)
 • Náhradní balení motorového oleje

Kempovaní a karavanové stání

„Když přemýšlíte o České republice, vaše mysl se pravděpodobně okamžitě dostane do Prahy s jejím krásným starým městem a mnoha vyhlídkovými atrakcemi, jako jsou Karlův most a Dóm svatého Víta. Existuje však další důvod, kterým Česko zve, a to je množství kempů nejen uprostřed malebné krajiny, ale také v blízkosti hranic sousedního Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Ať už plánujete výlet do města nebo klidnou dovolenou v přírodě, ukážeme vám nejlepší místa na kempování v České republice.“ camping.info.

Kempování na divoko

Kempování na divoko je v Česku zakázáno. Nocování v autě na parkovišti však není právně regulováno; pokud bylo přenocování nezbytné k udržení způsobilosti řidiče k řízení vozidla, policie to pravděpodobně nebude pokutovat.

Doporučené stránky

Poznámka:
Informace na stránce mají výhradně dokumentační charakter, Akromobil s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost nebo jejich přesnost.
*  Kliknutím na odkaz budete přesměrováni na externí stránky, za jejíchž obsah odpovídá příslušný provozovatel webu.

Související články

Mýtné pro automobily nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2021 mění, pro majitele obytných vozů v jejich prospěch

Od 1. ledna se mění sazby mýtného pro automobily nad 3,5 tuny. Poplatek za užití dálnic a některých silnic I. třídy bude po novém...

Elektronické dálniční známky ČR 2021

Se začátkem roku 2021 končí v Česku po čtvrtstoletí éra papírových dálničních známek. S přelomem roku totiž Státní fond infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem...

Nová pravidla provozu vozidel na pozemních komunikacích a změny ve výbavě vozidel od října 2018

Od 1. října platí pro motoristy některé novinky, které přinesly změny v pravidlech provozu vozidel na pozemních komunikacích a výbavě vozidel. Zmenšil se obsah povinné výbavy vozidel a zároveň už řidiči nemusí měnit lékárničku po vypršení doby její použitelnosti. Při vjezdu do kolon nově platí povinnost vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem.

Inzerce

Možnost publikovat zdarma inzeráty tykající se karavaningu a kempingu. Profesionální prodejci se mohou pochlubit svou nabídkou a oslovit tak množství čtenářů.

Magazín

Akromobil.cz se představuje jako mediální platforma za účelem přinášení nejnovějších a nejdůležitějších zpráv ze světa obytných automobilů, karavanů a cestování.

Kemping

Stellplatz, karavanové stání a parkování, kempování. Místa s podrobným popisem s možností vyhledávání a filtrace. Ověřené tipy na výlety od čtenářů.