V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě nařizuje Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým zakazuje s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Na základě tohoto mimořádného opatření je společnost ABF, a.s. nucena odložit datum konání výstav FOR CARAVAN, FOR BOAT, FOR BIKES, festivalu KOLEM SVĚTA a jarního souboru veletrhů bydlení FOR HABITAT, FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER. Nastalou situaci sledujeme a postupujeme podle aktuálních doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy a Ministerstva zdravotnictví ČR. Jakmile pominou zdravotně-bezpečnostní rizika a pořádání hromadných akcí bude opět umožněno, budou návštěvníci včas informováni o náhradním termínu konání výstav a veletrhů na www.pvaexpo.cz nebo na sociálních sítích.

Návštěvníkům, kteří si již vstupenky na veletrhy a jiné akce zakoupili v předprodeji, bude vrácena peněžní částka v plné výši převodem na účet.
S vystavovateli a obchodními partnery intenzivně spolupracujeme na minimalizaci ztrát způsobených tímto mimořádným opatřením. Veškeré otázky spojené se smlouvami, objednávkami a finančními náklady plynoucí z neuskutečněných výstav a veletrhů jsou v individuálním řešení s řediteli příslušných obchodních týmů a manažery veletrhů, kteří hledají východisko, jež umožní překonat tuto mimořádnou situaci.

Věříme, že uvedená omezení budou v platnosti jen krátkou dobu, a těšíme se na brzké setkání s vystavovateli, partnery a návštěvníky na oblíbených výstavách a veletrzích v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Zdroj: TZ