V návaznosti na rostoucí trh s obytnými automobily a stále se zvyšujícím počtem těchto vozidel na evropských silnicích, se švédská dopravní zpráva Trafikverket rozhodla otestovat tyto automobily a podrobila je nárazovému testu. Zástupce si zvolila z řady moderních obytných vozidel, jeden polointegrovaný a jeden integrovaný automobil. Výsledky ukázaly, že konstrukce vozidel je pro ochranu řidiče a cestujících nedostatečná a poukázali na důležitost zaměření se na bezpečnost posádky uvnitř automobilu.Čelní přesazený náraz vozidla v rychlosti 64 km/h do deformovatelné bariéry. Vůz naráží do deformovatelné překážky (šířka 100 cm, tloušťka 54 cm) celkem 40% své přídě.

Vozidla schválená podle směrnic EU

Většina obytných automobilů má konstrukci a vybavení v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přívěsu, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Podle schválených pravidel musí být veškeré vybavení v obytném prostoru (lednice, postel atd.) pevně připevněné ke stěnám, podlaze nebo stropu, stůl může být navržen tak, aby mohl být snadno přemístěn. Existují také požadavky na pevnost sedadel a pásů. Pro obytné automobily však neexistují požadavky na provádění testů simulujících čelní a boční nárazy jako u běžných osobních motorových vozidel.

Trafikverket - Crash test obytných vozidel

Test totožný s metodikou Euro NCAP

Test byl proveden za stejných podmínek, jakými testuje automobily konsorcium Euro NCAP, tj čelní přesazený náraz vozidla v rychlosti 64 km/h do deformovatelné bariéry. Vůz naráží do deformovatelné překážky (šířka 100 cm, tloušťka 54 cm) celkem 40% své přídě. Ačkoli vozidla nebyly v průběhu testu naložené, jejich vlastní hmotnost je relativně dost velká. V tomto případě odpovídají zkoušky čelnímu nárazu proti průměrnému osobnímu automobilu v rychlosti 90 km/h. Je to náročný test, bohužel odpovídá havarijnímu scénáři, který není na našich cestách neobvyklý. Prozkoumány výsledky testů ukazují, že následky dopravní nehody obytného automobilu mohou být velmi vážné a kolize může uvnitř vozidla způsobit značné škody.

Polointegrovaný a integrovaný obytný automobil v testu

K testu byly použity dva druhy obytných automobilů, polointegrovaný a integrovaný. Oba modely byly postaveny v běžném provedení na základě, které na trhu tvoří 84% obytných automobilů. Polointegrovaný automobil využívá kabinu od výrobce automobilu, obývací prostor je postaven výrobcem obytného automobilu, který v případě integrovaného vozidla postaví celou karoserii, včetně kabiny. Při stavbě obytných vozidel existují různé variace v konstrukcích a použitých materiálech, které mají v případě kolize značný vliv na bezpečnost posádky.

Trafikverket - Crash test obytných vozidel

Vysoké rizika při srážce

Výsledky testů dokazují, že v případě čelní srážky hrozí pro posádku vysoké riziko, přičemž samotná stavba obytného automobilu nestačí na ochranu řidiče a cestujících. Jeden z mnoha faktorů je i to, že tato vozidla mají vzhledem ke své hmotnosti malou deformační zónu. Polointegrovaný automobil poskytuje oproti integrovanému o něco lepší ochranu, ale i tak je to daleko od ochrany, kterou poskytují dnešní moderní osobní automobily. Navíc, každý člen posádky je vystaven vysokému riziku zranění vnitřním vybavením, které se při nárazu může uvolnit. Testy také poukazují, že pro rodiny s dětmi je důležité používání bezpečnostních prvků na ochranu děti tak, jak se používají v osobních automobilech.

Dialogy pro vývoj bezpečnosti

Švédská dopravní zpráva Trafikverket chce přispět k rozvoji bezpečnosti obytných automobilů. Představením faktů o nedostatečné bezpečnosti, vzniká dobrý základ pro dialog o tom, jak mohou být obytné automobily bezpečnější. Snaží se upozornit na potřebu vývoje a aby bylo pro spotřebitele snazší zaujmout stanovisko k bezpečnosti provozu vozidel. I když výrobci dodržují dnešní omezeny požadavky kladené na bezpečnost, vždy je tu možnost na její zlepšení.