DarsGo je moderní elektronický systém výběru mýtného, který platí pro vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Výběr mýtného bude prováděn pomocí speciálního zařízení DarsGo, které je třeba nainstalovat do vozidla. Celá dálnice a dálniční síť o celkové délce 618 km byla rozdělena na 125 zpoplatněných úseků. DarsGo - moderní elektronický systém výběru mýtnéhoNynější způsob vybírání mýtného bude nahrazen mikrovlnnou technologii, kterou dodalo sdružení státní společnosti Telekom Slovenije a norské Q-Free. Každý úsek má nově mýtný portál nad dálnicí, kterým vozidlo projede. Portál při průjezdu detekuje zařízení DarsGo nainstalované ve vozidle. To představuje základ pro výpočet mýtného za ujetý úsek. Mýtné bude účtováno zcela automaticky podle ujeté vzdálenosti. Mýtné bude třeba uhradit za každý zpoplatněný úsek, kterým vozidlo projede. Jeho výše bude záviset na délce příslušného úseku a charakteristice vozidla, jako je například počet náprav a emisní třída EURO.

Zařízení DarsGo Zařízení DarsGo je určeno k bezdrátovému přenosu, příjmu a sběru dat pro účely výpočtu mýtného. Komunikuje s mýtnými portály nad dálnicemi pomocí mikrovlnné techniky. Řidiči vozidel, kteří vjedou na slovinské silnice nebo dálnice přímo z jiné země, budou moci řídit bez zařízení pouze do prvního zákaznického centra DarsGo servis. Zde budou muset zastavit a pořídit si zařízení DarsGo, jinak se dopouštějí přestupku.

Před instalací zařízení DarsGo je třeba ověřit údaje v prohlášení o přístupu do systému DarsGo – DarsGo ŠOR musí odpovídat registračnímu číslu vozidla, pro které bylo vydáno, a údaje společnosti musí být rovněž správné. Způsoby úhrady mýtného Systém DarsGo nebude umožňovat úhradu mýtného při každém průjezdu mýtnou branou. Namísto toho budou mít uživatelé spoustu jednodušších možností úhrady mýtného, kdy bude platbu možné provést buď před průjezdem, nebo po něm.

Mapa DarsGo servis

DarsGo - moderní elektronický systém výběru mýtného Důležité odkazy: DarsGo (darsgo.si) Výpočet mýta (darsgo.si)
zdroj: darsgo.si

Reklama