Francouzská vláda přijala  nařízení č. 2018-487, kterým se s účinností od 1. července 2018 mění článek R. 413-2 zákona o silničním provozu. Novela snižuje předepsanou maximální rychlost na silnicích mimo obec z 90 na 80 km/h.

Výjimka bude platit pouze na silničních úsecích, kdy v daném směru existují dva proudy. Na těchto úsecích může být maximální rychlost zvýšena na 90 km/h. Podmínkou ovšem je, že takový úsek bude označen příslušnou dopravní značkou, která tuto rychlost stanoví. I na těchto úsecích je však za deště rychlost omezena na 80 km/h.

I nadále platí, že na dálnicích (autoroute) je maximální povolená rychlost mimo obec 130 km/h (110 km/h za deště).

Na silnicích pro motorová vozidla je maximální rychlost 110 km/h (za deště 100 km/h).

Opatření bylo přijato na základě průzkumu Národní rady pro bezpečnost silničního provozu, který ukázal, že snížení předepsané rychlosti na vybraných okresních silnicích prokazatelně vedlo i k podstatnému snížení počtu smrtelných nehod.

Code de la route