Navzdory velkému zájmu ze strany návštěvníků a vystavovatelů se veletrh CMT, plánovaný v termínu od 15. do 23. ledna 2022 na výstavišti Messe Stuttgart neuskuteční a to i přes schválený a otestovaný bezpečnostní a hygienický koncept. Vláda spolkové země Bádensko-Württembersko rozšířila opatření na ochranu před koronavirem, kterými jsou veletrhy a výstavy v aktuálně platném stupni poplachu II zakázány.

Roland Bleinroth, výkonný ředitel Messe Stuttgart, tohoto vývoje velmi lituje: „Poté, co se CMT 2021 uskutečnilo alespoň digitálně, jsme se v posledních měsících spolu se všemi partnery a vystavovateli intenzivně připravovali na lednový veletrh. Z plně obsazených výstavních hal je vidět, že veletrhová platforma je naléhavě potřebná. Kromě toho, že se CMT zaměřuje na výměnu informací, konzultace a osobní kontakt na místě, přípravný čas na alternativní digitální formát by byl nyní příliš krátký,“ říká Bleinroth.

Naděje, že CMT bude úspěšný a bezpečný, dávaly i veřejné akce jako podzimní Caravan Salon nebo Euromotor. „Dobrých deset měsíců jsme neúnavně bojovali za úspěšné CMT 2022 a vyvíjeli jsme nové formáty a témata pro koncové zákazníky i pro specializované publikum,“ říká Guido von Vacano, člen manažerského týmu na Messe Stuttgart. Současná situace s plnou vážností zasáhne každého, kdo s vášní organizuje osobní schůzky. Pohled je nyní nasměrován dopředu na další CMT. „Děkujeme všem, kteří s námi touto cestou kráčeli dosud a budou v tom pokračovat,“ říká ven Vacano.

Nejbližší CMT se bude konat od 14. do 22. ledna 2023.