Díky vysokému zájmu o vozidla pro volný čas všech značek skupiny Knaus Tabbert a strategii více značek pro podvozky se společnosti Knaus Tabbert podařilo v hospodářském roce 2023 zvýšit tržby skupiny na 1,4 miliardy eur.

Celkově se konsolidované tržby skupiny v účetním roce 2023 zvýšily o 37,3 % na 1 441 milionů eur (v předchozím roce to bylo 1 050 milionů eur). V uplynulém finančním roce bylo v rámci skupiny prodáno 18 584 obytných automobilů a dodávek (předchozí rok 11 426) a 12 029 karavanů (předchozí rok 18 130). Celkem bylo fakturováno 30 613 vozů.

Knaus Tabbert AG, Jandelsbrunn
Knaus Tabbert AG, Jandelsbrunn, Foto: Knaus Tabbert AG

„Zájem o karavaning a zejména o vozidla pro volný čas našich pěti značek koncernu se projevil iv přetrvávajícím vysokém počtu nevyřízených objednávek, který na konci roku dosáhl přibližně jedné miliardy eur,“ komentuje uplynulý rok Wolfgang Speck, generální ředitel společnosti Knaus Tabbert AG. „Růstem obratu v roce 2023 jsme zároveň učinili významný krok k dosažení našich cílů v oblasti růstu a zisku do roku 2027.

K výraznému růstu přispěla zejména vysoká dostupnost podvozků, což je výsledek strategie více značek. Prodej obytných automobilů vzrostl o 64,7 % na 817 milionů eur a prodej karavanů o 75,9 % na 345,1 milionu eur, čímž celkový prodej motorových vozidel pro volný čas dosáhl 1 162 milionů eur.

Přečtěte si také:  Společnost Knaus Tabbert pokračuje s růstem tržeb a zůstává na vzestupu
Knaus Tabbert AG, Jandelsbrunn
Knaus Tabbert AG, Jandelsbrunn, Foto: Knaus Tabbert AG

Uvolnění dodavatelských řetězců a pozitivní vývoj nákladů ve vztahu k celkové výkonnosti (úspory z rozsahu), zejména v oblasti personálu, se odráží i ve vývoji provozního výsledku, který se vyvíjel neúměrně k tržbám. EBITDA upravená o zvláštní dopady se ve sledovaném období zvýšila ze 70,1 milionu eur na 123,8 milionu EUR, což představuje nárůst o 76,4 %. Upravená EBITDA marže se výrazně zvýšila na 8,6 % (v předchozím roce 6,7 %).

„Strategické rozhodnutí, které jsme přijali v roce 2022, pokračovat v zaměstnávání a školení našich zaměstnanců navzdory nízké vytíženosti kapacit, bylo úspěšné. Trvale vysoké využití výrobních kapacit a zlepšený sortiment výrobků vedly k výrazně lepší kvalitě příjmů ve finančním roce 2023. V roce 2024 očekáváme stabilní vývoj na vysoké úrovni předchozího roku a chceme využít stávající potenciál,“ dodává Wolfgang Speck, generální ředitel společnosti Knaus Tabbert AG.

Přečtěte si také:  Wolfgang Speck zůstává generálním ředitelem společnosti Knaus Tabbert AG

Růst ve všech segmentech

V prémiovém segmentu skupiny se značkami Knaus, Tabbert, T@B a Weinsberg dosáhla skupina tržeb ve výši 1 274,3 milionu eur po 918,8 milionu EUR v předchozím roce. Upravená EBITDA v tomto segmentu ve výši 102,0 milionu eur byla o 86,8% vyšší než v předchozím roce, kdy dosáhla 54,6 milionu.

Luxusní segment se značkou Morelo dosáhl v uplynulém finančním roce tržeb ve výši 166,8 milionu eur při 572 prodaných kusech ve srovnání s 130,7 milionu eur v roce 2022. Upravená EBITDA ve výši 21,8 milionu eur byla o 39,7 % vyšší jako v předchozím roce, kdy dosáhla 15,6 milionu eur.

Morelo Palace
Morelo Palace, foto: Morelo

Dividenda

Dividendová politika skupiny je zaměřena na kontinuitu. Vzhledem k tomu se plánuje navrhnout valné hromadě v červnu 2024 zvýšení dividend v souladu s velmi potěšitelnými výsledky hospodaření. Pokud valná hromada plánovaný návrh schválí, dividenda za finanční rok 2023 by se zvýšila na 2,90 eur na akcii (v předchozím roce 1,50 eur).

Výhled Knaus Tabbert

Na základě současného vývoje podnikání skupiny vypracoval Knaus Tabbert prognózy klíčových ukazatelů výkonnosti. V hospodářském roce 2024 očekává vývoj tržeb skupiny v rozmezí od 1,4 miliardy eur do 1,55 miliardy eur ve srovnání s hospodářským rokem 2023. Pro zbytek modelového roku 2024, který končí 31. července 2024, společnost Knaus Tabbert neplánuje žádné zvýšení cen ve srovnání s obchodem. Zisková síla, vyjádřená v upravené EBITDA a upravené EBITDA marži, se na základě očekávaného vývoje prodeje očekává v rozmezí 8 % až 9 %.

Zdroj: Knaus Tabbert

Knaus Tabbert AG

Společnost Knaus Tabbert AG je předním výrobcem vozidel pro volný čas v Evropě se sídlem v Jandelsbrunnu v Dolním Bavorsku. Další pobočky v Německu jsou Mottgers a Schlüsselfeld, jakož i Nagyoroszi v Maďarsku. Společnost je od září 2020 kótována na frankfurtské burze cenných papírů a v roce 2022 dosáhla se svými značkami Knaus, Tabbert, T@B, Weinsberg, Morelo a internetovou platformou Rent and Travel tržby více než jednu miliardu eur a vyrobila téměř 30 000 rekreačních vozů s přibližně 4 000 zaměstnanci.

Domovská stránka společnosti: www.knaustabbert.de

Přečtěte si také:  Knaus Tabbert ukončil finanční rok 2023 s nejvýraznějším růstem prodeje v historii společnosti

Líbil se Vám článek?

Dejto to najevo a kupte naši redakci kávu.
Podpořte ji peněžitým darem bankovním převodem na účet
2400806950 / 2010
nebo naskenujte QR kód s údaji k platbě. Výši částky si určete sami. Děkujeme!