Společnost THOR Industries, Inc., jediný vlastník provozních společností, které spolu představují největšího světového výrobce obytných automobilů, zveřejnila svou šestou výroční zprávu o udržitelnosti. Ve zprávě podrobně popisuje své úsilí v oblasti udržitelnosti ve fiskálním roce 2023 v rámci své globální skupiny společností.

„Naše cesta k udržitelnosti je nedílnou a trvalou součástí naší kultury, na kterou jsme velmi hrdí,“ říká Bob Martin, prezident a výkonný ředitel společnosti THOR. „Proaktivně se zabýváme environmentálními, sociálními a řídícími riziky a věříme, že toto neustálé úsilí o udržitelnost má velmi pozitivní vliv na naše podnikání, spotřebitele, členy týmu, partnery a komunity, ve kterých žijeme, pracujeme a hrajeme.

Jako globální lídr v odvětví obytných vozidel se THOR zaměřuje na budování budoucnosti prostřednictvím produktů, lidí a zapojení komunity. THOR bere svou zodpovědnost za podporu čistého a bezpečného životního prostředí prostřednictvím zodpovědných a udržitelných obchodních postupů velmi vážně a věří, že tím povzbudí ostatní v tomto odvětví, aby dělali totéž.

Společnost THOR podnikla významné kroky na své cestě k udržitelnosti, aby se stala lídrem v tomto odvětví, včetně získání souhlasu od významného týmu pro validaci vědecky podložených cílů Science Based Targets (SBTi), který potvrdil, že krátkodobé cíle společnosti THOR v rozsahu Scope 1 a Scope 2 a dlouhodobé cíle v rozsahu Scope 1, Scope 2 a Scope 3 jsou v souladu s cíli SBTi ke zmírnění změny klimatu o 1,5 ˚C, aby bylo do roku 2050 nebo dříve dosaženo nulové čisté teploty.

Přečtěte si také:  Společnost THOR Industries představila koncept nabíjecí stanice pro elektrická obytná vozidla

GHG Protokol zavedl rozdělení emisí souvisejících s činností podniku do tří oblastí – Scope, což se stalo široce používaným mezinárodním standardem.
Scope 1 (přímé emise) – aktivity, které spadají pod daný podnik a jsou jím kontrolovány, při nichž jsou uvolňovány emise přímo do ovzduší. Jde o přímé emise. 
Scope 2 (nepřímé emise z energie) – emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení), které nevznikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku. Jde o nepřímé emise ze zdrojů, které podnik přímo nekontroluje, přesto má na jejich velikost zásadní vliv.
Scope 3 (další nepřímé emise) – emise, které jsou následkem aktivit podniku a které vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. služební cesty letadlem, ukládání odpadu na skládku, nákup a doprava materiálu třetí stranou atp.).

Hlavní body cesty za udržitelností ve fiskálním roce 2023:

  • Společnost THOR zahájila komplexní kontrolu svých emisí skleníkových plynů (GHG) v rozsahu Scope 3 a rozšířila své cíle v oblasti energetické náročnosti o Scope 3 tak, aby se do roku 2050 stala uhlíkově neutrální.
  • Poskytla zveřejnění v souladu se standardy Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), metriky Sustainability Accounting Standards Board (SASB) a standardy Global Reporting Initiative (GRI).
  • Kromě oznámení partnerství se společností Harbinger s cílem nabídnout nejlepší vlastní elektrifikovanou řadu obytných vozidel ve své třídě, která bude zahrnovat větší obytná vozidla, jako například obytná vozidla třídy A, posunula své vedoucí postavení v oblasti inovací v oblasti emobility tím, že v Evropě představila plně elektrický koncept obytného vozidla Bürstner, který dokáže na jedno nabití ujet až 317 km.
  • Posílila práci CDP předložením svého třetího výročního dotazníku o uhlíku a klimatu s cílem zajistit větší viditelnost a zveřejňování informací o svém úsilí měřit, řídit, zveřejňovat a snižovat emise skleníkových plynů.
  • Partnerství s asociací RV Industry Association na vytvoření vůbec prvního výboru pro udržitelnost v průmyslu obytných vozidel s cílem sdílet osvědčené postupy a sloužit jako vzdělávací zdroj, kterému předsedá viceprezident společnosti THOR pro ESG.
  • Zveřejnila svůj model zralosti v oblasti inkluze, který se zaměřuje na výkonné vedení a odpovědnost, pěstování různorodého pracovního prostředí, vytváření propojené kultury a výjimečnou značku zaměstnavatele, aby přilákala a udržela si nejlepší talenty a byla inovativnější a lépe reagovala na potřeby svých zúčastněných stran.
  • Podporovala a spolupracovala s více než 150 neziskovými organizacemi v rámci rodiny společností THOR včetně nadace National Forest Foundation, jejímž posláním je pomáhat v boji proti ohrožení oudoorového životního stylu. Společnost THOR je jedním z nejvýznamnějších firemních sponzorů této nadace.
Přečtěte si také:  Hymer inovacemi v segmentu obytných dodávek na platformě Fiatu řeší požadavky moderního karavaningu

„Pokračujeme v realizaci našeho dlouhodobého strategického plánu a nadále se zaměřujeme na to, abychom přispěli k udržitelné budoucnosti a umožnili tak skvělé outdoorové zážitky, které jsou základem našeho podnikání,“ dodal Todd Woelfer, hlavní viceprezident a provozní ředitel společnosti THOR. „Náš globální program udržitelnosti zdůrazňuje náš hluboce zakořeněný závazek zlepšovat životy členů našeho týmu a zákazníků, podporovat životaschopnost různých komunit a podporovat čisté a bezpečné životní prostředí.“

Zpráva o udržitelnosti společnosti THOR za rok 2023 byla zveřejněna pouze v elektronické podobě a je k dispozici na webové stránce společnosti na adrese: www.thorindustries.com/sustainability-report.

Zdroj: THOR Industries

THOR Industries, Inc.

Společnost THOR Industries, Inc. založili Wade Thompson a Peter Orthwein v roce 1980 koupí společnosti Airstream, již tehdy kultovní značky. Od vstupu na burzu v roce 1984 se společnost THOR rozvíjela organicky i prostřednictvím strategických akvizic v oblasti rekreačních vozidel (RV) a autobusů. V roce 2019 dokončila společnost THOR akvizici společnosti Erwin Hymer Group (EHG), jednoho z největších evropských výrobců obytných automobilů a karavanů. Akvizice byla v souladu s dlouhodobým strategickým plánem růstu společnosti THOR. Spojením společností THOR a EHG vznikl největší světový výrobce obytných automobilů s vedoucím postavením v Severní Americe i v Evropě.
V průběhu let získala společnost THOR mnoho ocenění za růst a úspěšné řízení a stala se jednou z nejobdivovanějších a nejuznávanějších společností nejen v odvětví rekreačních vozidel, ale také v celosvětovém obchodě.

Více informací o společnosti THOR Industries, Inc. a jejích výrobcích naleznete na adrese: www.thorindustries.com.

Přečtěte si také:  Erwin Hymer Group investuje 30 milionů eur do rozšíření výrobních a logistických prostor

Líbil se Vám tento článek?

Naši redakci můžete podpořit peněžitým darem
v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

2400806950 / 2010

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.