Reklama

S tržbami 2,7 miliardy eur dosáhla skupina Erwin Hymer ve finančním roce 2020/21 nový rekord a dokázala zvýšit svůj předchozí výsledek o 23 procent. Dodávky vozidel se 65.000 kusy také dosáhly nový rekord. Společnost považuje současný vývoj za důkaz dlouhodobé změny v cestovním chování. Skupina chce svojí strategií udržitelnosti zajistit obchodní úspěch i do budoucna.

„Náš úspěch je založen na skutečnosti, že lidem na celém světě poskytujeme jedinečné zážitky z volného času a mobility,“ vysvětluje Martin Brandt, generální ředitel skupiny Erwin Hymer Group (EHG) na výroční tiskové konferenci společnosti. „Jak ukazují naše údaje, během pandemie jsme to zvládli obzvlášť dobře. Karavaningu dorazil do středu společnosti. Nyní jde o zajištění dlouhodobého trendu zpomaleného a mírného turismu. Se svou strategií udržitelnosti jsme na cestě k úspěšné budoucnosti, jejíž předpokladem je neporušené a zdravé prostředí.“

Reklama

Prodej, zaměstnanost a chybějící komponenty

V Evropě zaznamenal celkový trh s obytnými auty a dodávkami v letech 2019 až 2020 výrazný nárůst o 20,8 procenta. Skupina Erwin Hymer tento pozitivní trend v jednotlivých segmentech opět výrazně překonává: zejména v segmentu obytných dodávek zaznamenala impozantní nárůst o 60 procent na 21.000 kusů. Prodeje klasických obytných automobilů vzrostly o 10 procent na 30.000 vozů.

Zvýšené údaje o prodeji mají vliv na tržby i počet zaměstnanců. Tržby ve finančním roce 2020/21 byly 2,7 miliardy eur, a tedy o 500 milionů eur více než v předchozím roce, co znamená nárůst o 23 procent. Skupina Erwin Hymer zaměstnávala na konci července 2021 8883 zaměstnanců, přičemž zaměstnávala více lidí než kdykoliv předtím, o 1 534 zaměstnanců více než v předchozím roce.

Ještě lepšímu výsledku zabránili přetrvávající překážky v zásobování surovinami a materiály, jakož i problémy v sektoru dopravy a logistiky, které postihly i karavanových průmysl. Zpoždění dodávek bude trvat dlouho do roku 2022. V krátkodobém a střednědobém horizontu to bude mít vliv na výrobu v závodech EHG, takže krátkodobá práce a zastavení výroby se v následujících měsících mohou opakovat. Společnost se tak setkává s paradoxní situací, kdy má knihy úplné objednávek, ale zároveň není schopna vyrábět a dodávat z důvodu nedostatečné dostupnosti podvozků. Aby se tyto účinky zmírnily ve střednědobém horizontu, probíhají diskuse s možnými dalšími dodavateli.

Udržitelnost a konkrétní klimatické cíle

S cílem podpořit tento vývoj v dlouhodobém horizontu, skupina Erwin Hymer zintenzivňuje své úsilí o udržitelné řízení. Jan Francke, provozní ředitel skupiny Erwin Hymer: „Náš závazek k větší udržitelnosti a sociální odpovědnosti bereme velmi vážně, protože jsme pevně přesvědčeni, že tyto faktory v konečném důsledku přispívají k našemu dlouhodobému úspěchu. Naším cílem, jako lídra na trhu v odvětví, je být průkopníkem ve snižování emisí CO2 a ochrany zdrojů.“
Díky různým opatřením byla skupina Erwin Hymer za poslední dva roky schopná snížit emise CO2 více než na polovinu. Jan Francke: „Máme jasný plán, jak do roku 2030 dosáhnout 20 procent úrovně z roku 2019.“ Na této cestě společnost podporuje kompenzační projekty s vysokým standardem kvality.

Generální ředitel Martin Brandt klade důraz na komplexní chápání udržitelnosti: „Kromě ochrany klimatu naše strategie společenské odpovědnosti zahrnuje vždy také sociální a ekonomické oblasti. Zahájili jsme také iniciativy ve vlastní společnosti ve všech třech oblastech.“ Udržitelnost pro společnost není v rozporu s ekonomickým úspěchem, ale obě jsou na sobě závislé. „Pro nás je karavan ve smyslu“ pomalého cestování „alternativou k hektickému masový turismus. Je to naše spojení s přírodou, regionem a jeho lidmi.“

Se strategií udržitelnosti úzce souvisí i přání, které se zabývá speciálními předpisy pro řidičské průkazy řidičů obytných automobilů s alternativními pohony. Zvýšení hmotnostního limitu z 3,5 na 4,25 tuny by pro elektrifikaci obytných automobilů znamenalo obrovskou vzpruhu. Vzhledem k velké hmotnosti baterií se vozidla bez emisí dají jen těžko realizovat v rámci příslušných limitů.

Erwin Hymer Group

Skupina Erwin Hymer je stoprocentní dceřinou společností Thor Industries, předního světového výrobce automobilů pro volný čas, který má více než 25 000 zaměstnanců. Skupina Erwin Hymer sdružuje výrobce obytných automobilů a karavanů, specialistů na příslušenství, jakož i služby pronájmu a financování. Skupina Erwin Hymer zahrnuje značky obytných automobilů a karavanů Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, ELDD, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann + Bischoff, Sunlight a Xplore, půjčovny obytných automobilů Crossrent, McRent a Rent easy , specialistu na podvozky Goldschmitt, specialistu na příslušenství Movera a cestovatelský portál Freeontour.

Další informace jsou k dispozici na www.erwinhymergroup.com.

Zdroj: TZ